Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 660 in deel IX

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1846

Cantharellus cibarius

Hanekam, Dooierzwam, Cantharel

Overzicht Cantharellus cibarius op deze site

Foto's Cantharellus cibarius op internet

Cantharellus cibarius bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cantharellus cibarius - Chanterelle

Groeiplaatsen.

Dezelve groeit in sparrenbossen in het sticht van Utrecht, in Gelderland, in Noord-Brabant, overvloedig [...] en in de woudstreken van Vriesland.

Huishoudelijk Gebruik.

Sterbeek heeft deze plant reeds voor ene eetbare Champignon of Kampernoelje verklaard, gelijk ze dan ook in ons vaderland en in Frankrijk en Duitschland als zoodanig wordt opgezameld en gebruikt; het zij op den rooster gebraden, of in soepen en pastijen. Zij behoort echter jong en vers gebruikt te worden, daar zij anders scherpe buikpijnen en buikloop kan veroorzaken, volgens de ondervinding van Gleditsch. Zij kan zelfs volgens Sterbeek rauw en ongekookt gegeten worden, en heeft dan een prikkelende peperachtige smaak, waarom de Duitschers haar gelber Pfifferling noemen.

<<Noot Luc: (*) Franciscus van Sterbeeck (1630-1693) in "Theatrum Fungorum oft Het Tooneel Der Campernoelien : Waer inne vertoont wort de gedaente, ken-teeckens, natuere, crachten, voetsel, deught ende ondeught ; mitsgaders het voorsichtigh schoonmaken ende bereyden van alderhande Fungien; en blijckteeckenen van de gene die vergiftighe gegeten hebben, met de gheneesmiddelen tot soodanigh ongeval dienende ; beneffens eene naukeurighe beschrijvinghe van de Aerd-buylen, Papas, Tarratouffli, Artichiocken onder d'aerde, ende dierghelijcken ghewasschen ; Waer by ghevoegt is een cort Tractaet vande hinderlijcke Cruyden van dit landt, als wilde Petercelie, ende andere, met de teghen middelen teghen soodanigh vergif." T'Antwerpen 1712 (2de druk); vanaf p. 59; Zie: http://caliban.mpipz.mpg.de/sterbeeck/theatrum_fungorum/high/IMG_6224.html of een ingekleurde versie: http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=4555&from=PIONIER%20DLF >>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina