Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 626 in Deel VIII

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1844

Claviceps purpurea

Moederkoorn, Moederkoren

Overzicht Claviceps purpurea op deze site

Foto's Claviceps purpurea op internet

Claviceps purpurea en Spermoedia clavus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Spermoedia clavus - Moederkoorn, Spoor, Roggespoor

Afbeelding.

a: roggenaar
b: aangetaste zaadkorrel
c: top van een aangetaste zaadkorrel

Groeiplaatsen.

Ontwikkelt zich in vochtige zomers, op de korrels van Rogge en andere graangewassen en grassen.

Geneeskundig Gebruik en Eigenschappen.

De vergiftige eigenschappen van dit gewas, en van de zaadkorrel, waarop het groeit, zijn breedvoerig beschreven in onze Noord-Nederlandsche vergiftige Gewassen (*), Amsterdam bij Sulpke, tweede uitg. p. 38, 41. Als geneesmiddel is het tot opwekking der weeën zeer belangrijk ($), en wordt onder den naam van Secale cornutum, Clavus , Clavus secalis aangewend.

<<Noot Luc: (*)Miquel, FAW: De Noord-Nederlandsche vergiftige gewassen, Amsterdam 1838; De schrijver heeft het daarin over de kriebelziekte: "Men heeft het moederkoorn altijd voor zeer nadeelig gehouden, en reeds vroeg als oorzaak van eene eigendommelijke, vooral in tijden van hongersnood, algemeen heerschende volksziekte, de kriebelziekte, Raphania, gehouden. Weldra schijnt men ook deszelfs krachtige werking op de vrouwelijke geslachtsdeelen, als een weeënverwekkend middel erkend en algemeen aangewend te hebben. Wie hierover iets breedvoeriger lezen wil, die neme de bekroonde Verhandeling van den Heer Galama over dit onderwerp ter hand.

De kriebelziekte schijnt bepaaldelijk de zenuwen aan te doen, en is eene inderdaad verschrikkelijke ziekte. In 1596 was zij bijkans over geheel Europa verspreid, en alleen in het departement Sologne stierven er 8000 menschen aan. Het eerst werd dezelve in Hessen in 1577 opgemerkt, naderhand bij herhaling in Duitschland, Zweden en Boheme. De naam is afkomstig van het eigenaardige jeuken in de voeten, waarmede de ziekte begint. Hierbij voegen zich algemeene hevige toevallen, pijnen, soms zelfs zag men door koudvuur het kniegewricht aangedaan, en het been versterven." Bron: http://books.google.be/books?id=GMMnAAAAYAAJ
De kriebelziekte werd vroeger ook Sint-Antoniusvuur genoemd, nu ergotisme. Moederkoren is de basisstof voor de synthese van LSD.
($) De naam moederkoren is dan ook van dit gebruik afgeleid. De actieve, antihemoragische stof, ergometrine, wordt heden gesynthetiseerd en gebruikt om bloedverlies na de bevalling tegen te gaan, doordat ze de bloedvaten in de baarmoeder doen samentrekken.Een ander alkaloid, ergotamine, wordt gebruikt bij migraine.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina