Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 621 in Deel VIII

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1844

Fagopyrum esculentum

Boekweit

Overzicht Fagopyrum esculentum op deze site

Foto's Fagopyrum esculentum op internet

Fagopyrum esculentum en Polygonum fagopyrum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Fagopyrum esculentum in Plantago PlantIndex

Polygonum fagopyrum - Boekweit, Boekweit Duizendknoop

Afbeelding.

a: plant
b: blad
c: bloem
d: doorsnede van het ovarium
e: zaad
f: meeldraad

Groeiplaatsen.

Wordt door het gansche land gekweekt, vooral op zandgronden en in de veenen, en op vele plaatsen verwilderd aangetroffen.

Huishoudelijk en Geneeskundig Gebruik.

De Boekweit wordt in het groot verbouwd op al onze heistreken en op onze hoge venen, in de verbrande veenkorst; zij levert eene voortreffelijke en gezonde meelstof op, welke de rogge kan vervangen en veelvuldig tot spijze gebruikt wordt, zowel de ontbolsterde korrel, als het daarvan gemaakte meel in velerlei gebak, gelijk ook hiervan brood kan gebakken worden. — Niet minder is de korrel dienstig tot voeding, met andere voedsels gemengd, voor paarden, schapen en vooral varkens, die, van dit meel met karnemelk of wei gemengd, zeer vet worden.
Het stroo is mede voor het vee dienstig, zoo groen als gedroogd, en de boekweit wordt somwijlen met klaver, wikken of linzen gezaaid, om ze groen tot voeder te snijden. — De doppen zijn tot branden geschikt. Voorts worden de bijen met groot voordeel op de bloeijende Boekweit-velden gebracht.
Uit het stroo kan goede potasch bereid worden.
Het zaad is voor azijnmakerijen dienstig en kan hieruit ook zekere olie bereid worden. Men zie de veelvuldige schrijvers, aangewezen in van der Trappen Herbarium Vivum, D.I N° 49, bl. 198-206.(*)

<<Noot Luc: (*)van der Trappen, Johannes Everhardus: Herbarium vivum, of, Verzameling van gedroogde voorbeelden van nuttige gewassen [microform] : vooral van dezulke, die in Nederland inlandsch zijn of geteeld worden, en wier kennis voor landbouw, handel en fabrijken belangrijk is, met derzelver beschrijving. In 2 delen, Haarlem, 1839-1843. Niet online te raadplegen. >>

 
 
 

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina