Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 601 in Deel VIII

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1844

Glyceria fluitans

Mannagras

Overzicht Glyceria fluitans op deze site

Foto's Glyceria fluitans op internet

Glyceria fluitans bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Glyceria fluitans in Plantago PlantIndex

Glyceria fluitans - Groot Vlotgras

OPGELET: huidige wet. naam: Senecio congestus of Tephroseris palustris  (zijn synoniemen!!)    ;

Afbeelding.

a: bloeiende pluim
b: halm met blad
c: onderste kafblaadje
d: bovenste kafblaadje
e: onderste klepje
f: bovenste klepje
g: bloem met meeldraden, stijl, stempel en honigschubjes
h: zaad

Groeiplaatsen.

Langs slooten, beekjes, rivieren, meeren, met de de onderste bladen zwemmende; ook in moerassige plaatsen geheel op het droge.
Men vindt deze plant door het gansche land.

Kracht, Geneeskundig en Huishoudelijk Gebruik.

Dit gras heb ik reeds, in den staat van Landbouw over 1809 §43, welke is opgenomen in mijn Magazijn van Vaderl. landbouw D.VI, 361 en 362 (*), doen kennen als eene korrel opleverende, even gezond en voedzaam, als rijst en gierst. Het wordt zelfs onder den naam van Oostersche of Poolsche Manna verzonden, en is hierom door onze geleerde mannen Houtuijn, Baster, ST.J. van Geuns en Brugmans, om van buitenlandsche niet te gewagen, ten sterkste aangeprezen. Het verdient op vochtigen grond aangekweekt te worden, en Brugmans wil die als rijstlanden aanleggen. In het wild zou men de korrels kunnen inzamelen door met eene paardenharen zeef tegen de rijpe aren te schudden en die alzoo op te vangen; maar de hulsels laten zich niet gemakkelijk los, en dit vereischt enige moeite.
Voorts zijn de bladen een voortreffelijk voeder voor het vee. Een Engelse landman heeft 5 werkpaarden bijna alleen met dit gras onderhouden van April tot laat in de Herfst ($). De watervogels, vooral de eenden, zijn zeer begerig naar het zaad, en bij eendekooijen diende het vooral gevonden te worden. Zelfs de vissen azen gretig op dit zaad.
De schrijvers hierbij te raadplegen, vindt men veelvuldig opgegeven in J.E. van der Trappen's Herbarium Vivum D.1, No.34, bl.140-145 (£), waarbij ik nog voege, dat volgens Stellingfleet, in Engeland, de beroemde kaas van Cottingham, meestal komt van koeien, welke dit gras gretig opzoeken.

<<Noot Luc: (*) J. Kops, Magazijn van Vaderlandsche Landbouw, Haarlem 1804-1814, in 6 delen.
Jaarlijksche staat van den Landbouw in het koningrijk der Nederlanden, opgemaakt door J. Kops, 's Hage 1806-1828; beide werken zijn helaas nog niet beschikbaar op het Internet. Bronnen: A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, Deel 10, Haarlem 1862; zie: http://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog12_01/aa__001biog12_01_0596.php
(£) J.E. van der Trappen, Herbarium vivum, of verzameling van gedroogde voorbeelden van nuttige gewassen, vooral van dezulke die in Nederland inlandsch zijn of geteeld worden en wier kennis voor landbouw, handel en fabrijken belangrijk is, met derzelver beschrijving, in 2 delen, Haarlem 1839-1843. Ook dit werk niet beschikbaar op het internet.
($) Deze en andere wetenswaardigheden vindt men terug in Benjamin Stellingfleet's Observations on Grasses, p.386-388, die deel uitmaakt van zijn 'Miscellaneous Tracts Relating to Natural History, Husbandry, and Physick', 4th ed., London 1791 ; zie: http://archive.org/details/miscellaneoustra00stil >>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina