Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 587 in Deel VIII

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1844

Ammophila arenaria

Helm

Overzicht Ammophila arenaria op deze site

Foto's Ammophila arenaria op internet

Ammophila arenaria en Arundo arenaria bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ammophila arenaria in Plantago PlantIndex

Arundo arenaria - Helm Riet

Afbeelding.

a: gehele plant
b: ongeopend bloempakje (aartje)
c: bloemkroon met haartjes aan de basis
d: bloeiende bloem, met kafjes, meeldraden en stamper

Groeiplaatsen.

Op de duinen en zandige heidevelden.
... Ik zelf vond haar algemeen in de Hollandsche duinen; op de heide bij de Bild en Darthuizen in de prov. Utrecht; bij Rheede boven Arnhem; op vele zandheuvels (hier en daar ook aangeplant) in Drenthe, als bij Frederiksoord, Wateren, Borger, enz. — De afgebeelde plant is van laatstgenoemde plaats.

Huishoudelijk Gebruik.

Geene plant is geschikter en nuttiger, om op kale duinen en zandbergen de verstuiving dezer gronden tegen te gaan, vooral aan onze zeeweringen, waartoe zij ook in ons Vaderland algemeen geplant wordt. Hare uitnemende geschiktheid hiertoe is breedvoerig aangewezen in het Rapport der Commissie van Superintendentie over de duinen van Holland A°. 1798 en 1799. D.II bl. 135-151 (£), doch waarbij ook de ongenoegzaamheid van den helm wordt aangetoond, om eene begroeide korst op de duinen te verkrijgen; waardoor alle vrees voor verdere verstuiving zou zijn weggenomen. Hoe deze begroeide korst te verkrijgen is, wordt daar verder aangetoond, waarnaar wij verwijzen, en naar de Schrijvers, daarbij aangehaald. De beste wijze om den helm te planten is opgegeven: D.I bl. 120 enz.($) De bladen kunnen ook tot bezems gebruikt worden, waartoe hij wel eens tot nadeel der duinen worden gesneden. — De plant wordt door geen vee gebruikt.
De naam van helm wordt door Bilderdijk afgeleid van halm, waaraan wij eerder onze goedkeuring zouden hechten, dan aan hetgeen Kiliaan in zijn woordenboek opgeeft, dat de plant, als een helm voor het hoofd, de grond dekt en beschut tegen de zandverstuiving. (*)

<<Noot Luc: ($) Te vinden in "Ontwerp tot vruchtbaarmaking der duinen: zijnde het eerste deel van het Algemeen rapport der Commissie van Superintendentie over het onderzoek der duinen van Holland"; Leyden 1798 (het 4de jaar der Bataafsche vrijheid). Jan Kops, de bezieler van de Flora Batava, was de secretaris van deze commissie. Het 3de hoofddeel handelt over de 'Staat der Helm- en Stroo-planting' I. Middelen tegen verstuiving aangewend op p. 115; Dit hoofdstuk en ook het volgende schetsen een vrij ontluisterend beeld over de corruptie in het Beleid en de privileges van de rijke grondbezitters. zie: http://books.google.be/books?id=VgIOAAAAQAAJ
(£) Het 2de deel van dit werk (1799) vindt u hier: http://books.google.be/books?id=ZwIOAAAAQAAJ
(*)Cornelis Kiliaan, Antwerpen 1599 'Etymologicum Teutonicae Linguae', , p. 181: "sic dictus, quòd ut galea caput, ita hic frutex agros muniat ac tueatur ab arene incursu." Zie de voortreffelijke diplomatische uitgave en origineel op de website van DBNL: http://www.dbnl.org/tekst/kili001etym01_01/>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina