Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 577 in Deel VIII

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1844

Festuca ovina

Genaald schapengras

Overzicht Festuca ovina op deze site

Foto's Festuca ovina op internet

Festuca ovina bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Festuca ovina in Plantago PlantIndex

Festuca ovina - Schapen Zwenkgras

Afbeelding.

a: bloempakje
b: kelk met zeer ongelijke kafblaadjes
c: bloemkroon, waarvan het onderste klepje wel zeer spits, maar niet genaald is
d: idem maar in een kort naaldje uitlopend
e: vruchtbeginsel

Groeiplaatsen.

Op zand- en heidegronden. Algemeen door het gansche land.
Beide vormen dezer plant, met en zonder naaldjes aan de bloemen, komen genoegzaam even algemeen voor; de afgebeelde zijn uit de omstreken van Groningen.

Huishoudelijk Gebruik.

Al het vee, behalve varkens, eten dit gras (Linn. Pan suecus). Linnaeus prees dit gras in zijn fl. Suec. zoo zeer voor schapen aan, dat hij zandheuvels en heidevelden, die hiervan verstoken zijn waren, niet aangenaam hield voor dit vee; en in zijne reize door Gothland, zegt hij, dat de schapen hierdoor vetter en gezonder werden, dan op de beste weiden; hierom noemde hij dit ook een Schapen-gras bij bij uitnemendheid. Gmelin verzekerde in zijn fl. Sib. dat de Tartaren alle plaatsen, met dit gras bezet, opzoeken, als leverende het best voedsel op voor de schapen. Beckmann noemt dit het eerst op onder de grassen voor de schapen. Uilkens roemt het niet minder in zijn Handboek voor Landhuishoudkunde, als tierende hierbij de schapen het best naar vleesch en wol, en wil zelfs dorre zandgronden hiertoe opzettelijk met dit gras bezaaid hebben. Alle huishoudkundigen, hierover door ons geraadpleegd, komen hierin overeen, behalve Curtis, welke in zijne observ. on the British grasses, p 21 en 22, oordeelt, dat dit een te hard gras, en te smal van bladen is, om een goed en overvloedig gras op te leveren; waarin echter de ondervinding van anderen hem tegenspreekt. (**)

<<Noot Luc: (*)De beschrijving kan ook op andere soorten wijzen. Festuca is een zeer moeilijk geslacht. De kenmerken waarmee men tegenwoordig de soorten onderscheidt zijn veel uitgebreider dan toen. Volgens de Nederlandse Oecologische Flora (Deel V p 73) bestaat schapengras uit een "schier onontwarbaar complex van vormen".
(**) William Curtis in: 'Practical Observations on the British Grasses: Especially Such as are Best Adapted to the Laying down or Improving of Meadows and Pastures: to which is added, an Enumeration of the British Grasses', London 1805, pp 20-23. Het boek vindt u hier: http://books.google.be/books?id=by5EAAAAYAAJ>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina