Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 554 in deel VII

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1836

Ribes rubrum

Aalbes

Overzicht Ribes rubrum op deze site

Foto's Ribes rubrum op internet

Ribes rubrum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ribes rubrum in Plantago PlantIndex

Ribes rubrum - roode Aalbes

Afbeelding.

a: bloem (in bovenaanzicht)
b: bloem van terzijde, met schutblaadje en steeltje, klokvormig deel van de kelk en stijltje
c: meeldraad
d: trossen met bessen

Groeiplaatsen.

In bosschen, aan heggen, holle wegen enz.
...Ik zelf zag haar in het wild bij Groningen, van waar het afgebeelde exemplaar herkomstig is.

Kracht en Geneeskundig Gebruik.

Het sap der vruchten is verfrissend, verkoelend en zuiverend, en daarom in koortsziekte, veelvuldig aangewend.

Huishoudelijk Gebruik.

De beziën leveren eene onzer aangenaamste, gezondste en verfrissendste vruchten op, vooral zoo als zij door kweeking verbeterd worden, waaromtrent het noodig onderricht gegeven wordt in Serrurier, Fruitkundig Woordenboek (*), alsmede omtrent de wijze om hiervan een' aangenamen wijn te bereiden, gelijk veel in ons vaderland geschiedt, en te koop wordt aangeboden. Van de onrijpe bessen verkrijgt men in Noorwegen goeden wijn-azijn; verder worden deze vruchten op verscheidene wijze toebereid en gebruikt, en leveren menigen smakelijken en geurigen schotel op, waarvan men vele bereidingen vindt opgegeven in Olivier de Serres, Théâtre d'Agriculture, ed. 1805 vol. II p. 802-805. (**)
Deze heester kan ook tot heggen dienen, en de takken tot branding; runderen, schapen en geiten eten de bladeren, somwijlen de paarden. Pan Suecus. met de bessen de wol geel te verwen. Dambourney.

<<Noot Luc: (*)Jacob Frederik Serrurier, 'Fruitkundig Woordenboek, behelzende al hetgeen betrekking heeft tot de kennis en het huishoudelijk gebruik der verschillende soorten van Fruiten; tot het aankweeken, veredelen, snoeijen en behandelen van vruchtboomen; tot het aanleggen van broeibakken, trekkassen en oranjehuizen enz. Gevolgd naar het hoogduitsch van J.C. Christ en verrijkt met het wetenwaardigste uit het op last van het Engelsch Gouvernement uitgegeven werk van W. Forsyth.
' Deel 1 (1805); deel 2 (1806). Het boek is een synthese van het werk van JL Christ, die vooral bekend is om zijn werken over bijen en andere hymenopteren, en de werken van enkele vooraanstaande pomologen. Voor meer informatie over dit werk, zie: http://www.dbnl.org/tekst/_vad003180601_01/_vad003180601_01_0150.php Jammer dat het werk zelf niet te bekijken valt op Internet. Het bevat een schat aan informatie over tuin en keuken.

Olivier de Serres: 'Le Théâtre d'Agriculture et Mesnage des Champs: où est représenté tout ce qui est requis & necessaire pour bien Dresser, Gouverner, Enrichir & Embellir La Maison Rustique.' (Paris, 1617) http://books.google.be/books?id=_ChAAAAAcAAJ ; Een transcriptie naar moderner Frans door A.M. Gisors uit 1802 luidt: "Théâtre d'agriculture et ménage des champs où l'on voit avec clarté et précision l'art de bien employer et cultiver la terre, en tout ce qui la concerne, suivant ses différentes qualités et climats divers, tant d'après la doctrine des anciens, que par l'expérience." in 4 volumes, allen te vinden op Biodiversity Heritage Library. Zie: http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/40398 . Helaas blijkt de editie uit 1805 onvindbaar op het internet.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina