Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 528 in deel VII

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1836

Acorus calamus

Kalmoes

Overzicht Acorus calamus op deze site

Foto's Acorus calamus op internet

Acorus calamus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Acorus calamus in Plantago PlantIndex

Acorus calamus - Geurige Kalmus

Afbeelding.

a. bloem van boven gezien
b. een zoodanig aan den top binnenwaarts gebogen, stomp, eenigzins kafbladig bloemblad
c. één der meeldraden
d. het stompe, driekantige vruchtbeginsel, aan hetwelk geen stijltje zichtbaar is

Groeiplaatsen.

In slooten, moerassen en aan oevers van meren.
Zeer algemeen door het gansche land, ofschoon oorspronkelijk eene Aziatische, hier ingevoerde plant. Zie F.A.W. Miquel in het Tijdschrift voor Nat. Geschiedenis en Physiologie. I. bl. 284-286.(*)

Kracht en Geneeskundig Gebruik.

Alle deelen der plant, maar inzonderheid de wortelstok, hetwelk het in de geneeskunde gebruikelijke deel is, zijn zeer geurig, aromatisch, prikkelend. De wortelstok, of, gelijk hij genoemd wordt, de radix Calami aromatici, heeft dan ook prikkelende, toongevende, maag- en ingewanden sterk opwekkende krachten.

Huishoudelijk Gebruik.

Linnaeus hield den wortel voor den éénigen specerijaardigen wortel, die in Zweden groeide, hetgeen men ons ook wel van ons Vaderland zal kunnen zeggen. Door geen vee gebruikt wordende, bragt Brugmans de plant met regt onder de onkruiden der graslanden. Houttuyn geeft op, dat zij onder Keizer Maximiliaan II uit Turksche of Tartaarse landen naar Duitschland zou zijn overgebragt, hetgeen hem echter, uit hoofde van derzelver algemeenheid, niet zeer waarschijnlijk voorkwam.

<<Noot Luc: (*) Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis en physiologie, Eerste deel, Amsterdam 1834. Het artikel heeft als titel: "Aanteekeningen over de verdiensten van Rembert Dodoens, omtrent de kennis der Inlandsche planten". Daarin behandelt Miquel o.a. uitgebreid de herkomst van de Acorus calamus. Te raadplegen op: http://www.archive.org/details/tijdschriftvoorn01amst>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina