Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 512 in deel VII

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1836

Drosera rotundifolia

Ronde zonnedauw

Overzicht Drosera rotundifolia op deze site

Foto's Drosera rotundifolia op internet

Drosera rotundifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Drosera rotundifolia in Plantago PlantIndex

Drosera rotundifolia - Rondbladige Zonnedauw

Groeiplaatsen.

Op vochtige veenachtige heidegronden vrij algemeen door het gansche land.

Huishoudelijk Gebruik.

Wanneer men de plant op wijn laat trekken, verkrijgt men eenen prikkelende drank, welke oudtijds als eene zoete en specerijaardige likeur gebruikt werd (Lindley). Het sap neemt wratten, eksteroogen en zomersproeten weg (Flora Suec.), de gedroogde bladen geven eene vuurroode kleur (Mattuschka). De plant is nadeelig voor de schapen en verwekt hun hoest (Acta Hasn:). Volgens Mattuschka zouden zich aan de wortels wormen bevinden, die voor de schapen doodelijk zijn. Daar de plant alleen op vochtigen heidegrond groeit, zoo moeten de schapen reeds uit dezen hoofde daarvan geweerd worden. Al het vee weigert echter de Plant te gebruiken (Pan Suec.) De koeijen zouden, (volgens Dodonaeus) hiervan tochtig worden en de plant hierom Loopig kruid (*)heeten. De plant doet de melk ronnen, en wanneer de melk der koeijen door het gebruik van paddestoelen bedorven is, herstelt men die, door de melk te laten gaan door eene teems, waarin men bladen van deze plant gelegd heeft. (Linn.) De plant opent zich 's ochtends ten 9 ure en sluit zich reeds ten 12 ure.

<<Noot Luc: (*)Dodoens in 'Cruydt-Boeck' 1644 Deel 3 boek 15 capitel 17, bladzijde 774, onder 'Naem' : "Het is hier te lande oock Loopigh-cruydt ghenoemt/om dat het Vee door het smaecken oft eten van dit cruydt ritsigh ende heet (datmen eyghentlijck Loopigh noemt) pleegh te worden.">>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina