Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 501 in deel VII

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1836

Centaurium erythraea

Echt duizend-guldenkruid

Overzicht Centaurium erythraea op deze site

Foto's Centaurium erythraea op internet

Centaurium erythraea en Erythraea Centaurium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Centaurium erythraea in Plantago PlantIndex

Erythraea (Chironia) Centaurium - gewoon Duizendguldenkruid

Groeiplaatsen.

Op opene zandgronden.
Behalve de niet geheel zekere groeiplaatsen van de Gorter, Meese en anderen, groeit de echte kleine Centaurie, volgens de mij medegedeelde exemplaren van den Heer van Dijk, bij Werkhoven, in de prov. Utrecht en bij Amersfoort; volgens opgave van den Heer F. Dozy veel om Eindhoven en bij Castricum in Noordholland; volgens mijne eigene waarnemingen bij Breda, Breesaap bij Velzen en elders op vochtige plaatsen in de duinen van Holland; te Brummen bij Zutphen; te Vucht, Boxel en Best bij 's Hertogenbosch, en eindelijk te Haren bij Groningen, van waar de afgebeelde plant herkomstig is.

Kracht en Geneeskundig Gebruik.

Het kruid, hetwelk men meestal als een extract aanwendt, is een voortreffelijk bitter, versterkend en losmakend geneesmiddel, hetwelk met veel nut gebezigd wordt tegen tusschenpoozende koortsen (**), zwakte van maag en ingewanden en neiging tot waterzucht.

Huishoudelijk Gebruik.
De bladen leveren eene gele verw op (Reuss.) De plant is aangenaam voor geiten, maar niet voor runderen, of ander vee. Pan Suecus.

<<Noot Luc: (*) onder Soortelijke Kenmerken staat er: "Het is reeds vroeger opgemerkt, dat de in in deze Flora n° 276 afgebeelde Chironia Centaurium eene van deze verschillende soort is, en wel Erythraea linarifolia van Persoon, of Erythraea littorlis van Fries, door hare lijnvormige 1-nervige bladen van de echte Centaurium wel te onderkennen." Hieruit blijkt duidelijk dat voornoemde plaat, Centaurium littorale - Strandduizendguldenkruid voorstelt. Uit de beschrijving bij Plaat 276 valt dat heel moeilijk uit te maken. De tekst daar spreekt over een 3-nervig blad, wat op beide soorten kan slaan. De tekening toont wel een 1-nervig blad. De bladeren worden daar als ovalig beschreven, daar waar ze eerder langwerpig-lijnvormig zijn. Over het voornaamste verschil, de aanwezigheid van papillen op o.a. de bladeren wordt er hier niets vermeld. De soorten van dit geslacht zijn er om bekend om heel variabel te zijn. Waarschijnlijk zijn de waarnemingen uit deze tijd niet erg te betrouwen.
(**) tusschenpoozende koortsen: malaria>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina