Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 499 in deel VII

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1836

Heracleum sphondylium

Gewone berenklauw

Overzicht Heracleum sphondylium op deze site

Foto's Heracleum sphondylium op internet

Heracleum sphondylium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Heracleum sphondylium in Plantago PlantIndex

Heracleum sphondylium - ruige Beerenklaauw

Groeiplaatsen.

Op vruchtbare eenigzins schaduwachtige plaatsen.

Vrij algemeen door het gansche land. — Zij wordt echter door Meese in zijne Flora Frisica niet vermeld.

Huishoudelijk Gebruik.

De Kamschatdalers eten de stengen, na die afgeschild te hebben, hetgeen zij doen met hunne tanden, doch waardoor hunne lippen en hun tandvleesch opzwellen. Gunner. De behoeftige Polen doen de bladstelen in het bier en de Russen weten hieruit suiker en een geestrijk vocht te bereiden (£). Ehrhart bij Gattenhoff. Volgens Linn. Pan Suec. zou de plant door al het vee, behalve paarden, gebruikt worden, hetgeen zeker alleen van de jonge bladen zal moeten verstaan worden, daar zij ouder wordende zeer hard zijn, waarom het door Brugmans en anderen als nadeelig in de weiden wordt gerekend, en het verdient aldaar zoo veel mogelijk uitgeroeid te worden, door het uitsteken der wortels in het voorjaar, of het afsnijden der stengen onder de bladen. — De bladen worden echter zeer gezocht door hazen en konijnen. Linn. Mattuschka.

Gunner raadt als een zeker middel tegen de Poolsche haarvlecht (*) aan, een afkooksel der bladen te drinken, of in eenen koek te doen en met versche eijeren te gebruiken.

De plant wordt dikwijls in de plaats van de, mede Beerenklaauw genoemde, Acanthus mollis verkeerdelijk in de Apotheek gebruikt. Mattuschka.

<<Noot Luc: (£) Capt. James Cook beschrijft de 'suiker' en het brouwen van het drankje Raka, maar aan de hand van Heracleum sibiricum (= Heracleum sphondylium L. subsp. sibiricum), in zijn 'A voyage to the pacific Ocean', London 1793, Vol. 4, p 124-126; zie: http://books.google.be/books?id=ZEM-AAAAYAAJ

(*) Poolsche haarvlecht, ook meervlecht: plica of trica polonica, trichoma; Polish plait in het Engels; Weichselzopf in het Duits. Door de slechte hygiëne klitte het haar aaneen. Korsten, exudaat en luizen vervolledigden het plaatje. Vroeger, zeker tot de 16de eeuw in onze contreien, beschouwde men het als een ziekte veroorzaakt door de maar of meer. "Maren en Alven zijn het dus die de haren samenvilten, en al is het geloof aan Maren en Alven zoo niet onder het volk verdwenen, dan toch aanmerkelijk afgenomen, in de benaming der bekende haarziekte is hare herinnering blijven voortleven." (Bron: De taal- en letterbode. Jaargang 2, Haarlem 1871, p. 54 in http://dbnl.nl/tekst/_taa005187101_01/_taa005187101_01-x1.pdf ). Een definitie uit 'Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen' door Taco H. de Beer en Eliza Laurillard, 1899, [p. 939]: "Poolsche roos, vlecht of haarvlecht, eene ziekte waarbij de haren zich met bloed vullen en niet losgemaakt noch gesneden kunnen worden." (zie: http://www.dbnl.org/tekst/beer004woor01_01/beer004woor01_01_0020.php#p1039). Het fenomeen leefde tot in de 19de eeuw, waarna het door de verbeterde leefomstandigheden en toenemende hygiëne verdween. Meer info op de Engelse en Duitse Wikipedia onder bovengenoemde termen.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina