Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 486 in deel VII

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1836

Elytrigia repens

Kweek

Overzicht Elytrigia repens op deze site

Foto's Elytrigia repens op internet

Elytrigia repens bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Elytrigia repens in Plantago PlantIndex

Agropyrum repens - kruipend Tarwgras (tarwegras)

Groeiplaatsen.

Op bouwakkers, in weiden, heggen, op steenachtige plaatsen.

Algemeen door het gansche land.

Huishoudelijk Gebruik.

Van dit gras kan niet alleen als voortreffelijk geneesmiddel, maar ook tot vele andere nuttige einden zeer veel nut getrokken worden. De wortels kunnen in schaarsche tijden tot brood bereid worden, zoo als zij in Noorwegen en nog in het midden der vorige eeuw in Saxen gebruikt werden. Hiertoe moeten zij gewasschen, gedroogd en fijn gemalen worden, en kunnen dan met eenig meel tot brood bereid worden: ook kunnen zij tot het biermaken dienen.

Dit gras geeft aan het vee een goed voeder. Op slechte, schrale gronden, kan het, volgens een Zweedse schrijver, door S.J. van Geuns, in de Verh. der Holl. Maatsch., D.XXVI, bl. 254 (**)aangehaald, zonder eenigen mest, groeijen, en ook veel hooi opleveren. De wortels zijn ook aangenaam voor onderscheiden vee, behalve voor varkens, volgens verzekering van Linnaeus, en kunnen, gedroogd zijnde, tot een voortreffelijk wintervoeder bewaard worden. In leverziekte der runderen is dit gras zeer nuttig, en bij een hevigen graad dezer ziekte moet men hun een afkooksel van hetzelve geven. De bladen doen de honden braken.

Vooral is de plant van het grootste nut, om aan losse gronden en stuifzand, waarin het reeds van zelf voortkomt en zijne wortels zich gemakkelijk uitbreiden, vastigheid te geven en met eene korst te doen begroeijen. D.G. Schreber, die een afzonderlijk stukje over de bevestiging van het stuifzand schreef, vertaald in A. Bruchausen, Aanwijzing ter verbetering van den Akkerbouw, bl. 298-318, noemt hiertoe dit gras nog voor den duinhelm. De wijze, hoe met deze en andere planten de stuifzanden te doen begroeijen, vindt men opgegeven in het Rapport over de Duinen van Holland, D.II bl. 139-150. De Heer S.J. van Geuns verwondert zich met regt, dat ons gras tot dit einde nog niet beproefd is. Het dient ook zeer, om stevige graswallen vooral bij fortificatiën te bekomen.

Daar de sterk voortkruipende wortel uit elk lidje halmen uitschiet, zoo is dit een der ergste onkruiden in tuinen en op bouwakkers. Door diepe ploeging, veelvuldige egging en bouwing van wortelgewassen is het alleen uit te roeijen. Eene bijzondere egge, met zware lange pennen, te vinden in het Kabinet van Landbouwkundige Werktuigen, N°.27, is hiertoe vooral van nut. De verzamelde wortels niet op den mesthoop te brengen, maar aan het vee te voeren of te verbranden. Men zie over dit alles J.C.D. Schreber, Beschreibung der Gräser, N°26. Mattuschka, Gattenhoff en anderen.

<<Noot Luc: (*)De 4 'verscheidenheden' (Var. arvense, subulatum, dumetorum en glaucum) door de auteur opgegeven worden tegenwoordig als normale variaties beschouwd binnen de populatie.

  • (**) Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Wetenschappen, te Haarlem. XXVI. Deel. 1789; daarin de bijdragen van S.J. van Geuns, vanaf blz. 231: 'Welke zijn de onderwerpen, betreffende de Natuurlyke Historie onzes Vaderlands, waar van men, met gegronde reden, te verwachten hebbe, dat eene verdere nasporing ter nutte van het Vaderland vertrekken zal?' De bijdrage over kweek staat op blz. 253-254 zie: http://books.google.nl/books?id=YMc4AAAAMAAJ
  • De tekst gaat als volgt: "Kweek- of Honds-gras (Triticum repens L.) Dit zeer bekend gras, het welk, niet alleen in de tuinen en bouwlanden, maar ook aan de zeestranden van Gelderland, Zeeland en Friesland, menigvuldig groeit, zoude mede tot het gemelde gebruik (nl. zandverstuiving) kunnen dienen, en met voerdeel, in de voorduinen en aan de stranden van Holland, kunnen geplant worden. Het is reeds, voor langen tyd, door den heer Schreber, ten sterksten aangepreezen, om het stuifzand te bevestigen, en dorre zandvelden in weiden te veranderen; en deze lof is nog onlangs herhaald door den heer Blom, die hetzelve aanpryst, wegens zyne eigenschap, van veel hooi op te leveren, en op slechte gronden zonder eenige mest te willen groeien. Van het bekend nuttig gebruik der wortels in de geneeskunst, en tot voedsel voor allerlei vee, behoef ik niet te spreeken. Het is te verwonderen, dat men nog geene proeven met deze gemeene plant in ons land genomen heeft, en dat ook de bovengemelde schryvers van dezelve geen gewag maken.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina