Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 481 in deel VII

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1836

Phleum pratense subsp. pratense

Timoteegras

Overzicht Phleum pratense subsp. pratense op deze site

Foto's Phleum pratense subsp. pratense op internet

Phleum pratense bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Phleum pratense subsp. pratense in Plantago PlantIndex

Phleum pratense - beemd Doddegras

Groeiplaatsen.

Aan de wegen, in wei- en hooilanden enz.

Zeer algemeen door het gansche land. De verscheidenheid bèta (*) is op zandige plaatsen, vooral aan den duinkant van Holland, zeer gemeen.

De verscheidenheid gamma is door den Hoogl. Kops het eerst als inlandsch opgegeven. Zij is ook door den Heer A. de Beijer gevonden in den Ooij bij Nijmegen.

Huishoudelijk Gebruik.

Dit gras was reeds lang bekend, als bijzonder gezocht door paarden, minder door runderen, en het minst door schapen; ook worden de knobbels aan den wortel door de varkens opgezocht (Kalm, Gunner, Schreber.) In het midden der vorige eeuw en geruimen tijd daarna, maakte het in Engeland onder den naam van Timothy-gras een grooten opgang: vooral prees men het zaad, dat men uit Noord-Amerika ontving; maar het oordeel van den verdienstelijken A. Thäer, in zijne Grundsätze der rationellen Landwirtschaft: Band IV, s.292 ($), die alles zelf beproefd heeft, zal hier boven dat van allen mogen gelden. — Het vordert, zegt hij, een 'open', vochtigen grond. Jong gemaaid zijnde, is het zacht en aangenaam aan het vee; schiet het aren, zoo wordt het hard en dit hooi is alleen voor paarden dienstig. Men wint er maar eene snede van. Het geeft veel zaad, dat niet ligt uitvalt en dus gemaaid en gedorscht kan worden. De zaden zijn zeer fijn, en men heeft maar weinige ponden voor een morgen nodig. Het zaad, door de Engelschen uit Amerika bekomen, schijnt eene eigene verscheidenheid te zijn. Thaer althans had nooit weder een zoo digt en zwaar Timothy-gras gezien, als van het zaad, dat hij vóór 30 jaren uit Engeland had ontboden.

<<Noot Luc: ($) Albrecht Daniel Thäer, 'Grundsätze der rationellen landwirthschaft', Stuttgart (1833), Volumes 3-4, p. 302 in deel 4, (§ 400) zie: http://books.google.be/books?id=oI41AAAAMAAJ

(*) De auteur vernoemt het ook als Phleum nodosum L., maar de beschrijving slaat waarschijnlijk op Klein timoteegras (Phleum pratense subsp. bertolonii). Deze groeit op armere grond en is ook meer gedrongen en kleiner dan het gewone timoteegras. Het vertoont ook dikwijls een knolvormige voet. Gewoon timoteegras (de subsp. pratense) is van oorsprong een Europese grassoort. Het is waarschijnlijk ontstaan uit een verbastering van Klein timoteegras. Een zekere Timothy Hanson propageerde het in de 18de eeuw. Het werd daarop ingevoerd en veel gebruikt in de USA en kwam, via Engeland, uiteindelijk terug op het Europese vasteland als een zeer gewaardeerd cultuurgewas. Onder meer natuurlijke condities gedijt het minder goed dan zijn voorvader en verkiest voedselrijke, vochtige grond, zoals klei. Bron: Nederlandse Oecologische Flora, Deel V p. 181 >>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina