Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 479 in deel VI

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1832

Vinca minor

Kleine maagdenpalm

Overzicht Vinca minor op deze site

Foto's Vinca minor op internet

Vinca minor bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Vinca minor in Plantago PlantIndex

Vinca minor - kleine Maagdenpalm

Groeiplaatsen.

Op beschaduwde, vochtige, zandige gronden.

Zij is door de Gorter gevonden in de bosschaadje vóór Uilenpas (bij Doesburg) en te Maurik in de Betuwe; bij Haren aan den Hooiweg naar de Waterhuizen buiten Groningen. Deze laatste groeiplaats van de Gorter is mij onlangs bevestigd door den Heer Mr. W. Hora Siccama, die mij de hiernevens afgebeelde exemplaren op gelijksoortige groeiplaats, in het bosch van Oosterbroek (tusschen Harendermolen en Eelde) door hem gevonden, heeft medegedeeld. De plant is voorts gevonden door den Hoogl. Kops, op den Wildenborch bij Zutphen; door den Heer de Beijer bij Nijmegen; door de Heeren Bergsma en Nijhoff te Hagesteijn bij Vianen; door den Heer Dubois te Maarsbergen bij Doorn; door mij zelven eindelijk in boschachtige streken bij Breda.

Huishoudelijk Gebruik.

De plant dient, om troebelen wijn helder te maken of te klaren (Gattenhoff). Zij is met regt door Beckmann onder de fraaie tuinbloemen opgenomen. — Zij wordt doorgaans bij huwelijksfeesten gebruikt tot versiering en wijst veel zinnebeeldigs en toepasselijks hierop aan, zoo als door onzen dichter J. Cats bij zijne beschrijving en verklaring van het vrijster-wapen is aangewezen. In Duitschland en andere landen wordt zij ook veel geplaatst op de grafsteden van jonge lieden. — Zij brengt hoogstzeldzaam vruchten voort. De beroemde kweeker Ph. Miller had, om er dit van te bekomen, ze tevergeefs in potten gekweekt, ten einde de wortels in hunnen groei te stremmen, maar slaagde eindelijk in zijn oogmerk, toen hij aan 3 of 4 planten op den vrijen grond gedurig de zijscheuten afsneed, en de middelsteng behield. Zie zijne Gard. Dict. op Vinca. In den Utrechtsen Akademietuin droeg zij echter in 1832 wel vrucht.

<<Noot Luc: (*)vryster-wapen, 2de deel uit 'Houwelick' (huwelijk) door Jacob Cats; Amsterdam (1648) (p 68-69 ) Online: http://books.google.be/books?id=xW4AAAAAcAAJ .

Over Vinca:

"Het kransje, dat je siet omtrent het wapen sweven,
Is ving-koord, wel te recht de maegden toegeschreven;
Een kruyt dat buygen kan, als van gedwegen aert,
Ick wenste, soete jeught, dat ghy soodanigh waert;
Een kruyt dat nimmermeer plag in de lucht te swieren
Vriendinnen, wat je doet, weest sedgh in manieren;
Een kruyt, wiens jeugdig groen noyt vorst en dede wyken,
En laet geen magtig Vorst u teeren maegdom stryken,
't Is dienstig dat een maegt noyt vryer yet en geeft.
Een kruyt dat niet en groeyt als met gelijcke paren
Leert voor een eenig vrient u groene jeugt bewaren,
Een kruyt dat uyt de son en in de koelte wast,
Ghy weet, dat open lucht u niet te wel en past,
Een kruyt seer na gelyck, doch minder als laurieren,
Weest vrouwen in verstant, en maegden in manieren,
Een kruyt dat bloemen draegt, maer nimmer saet en schiet
Toont jeder bly gelaet, o maegt, en hoger niet.
Een kruyt dat lustig bloeyt, maer niet en plag te rijken,
Ghy, laet geen vreemden reuk aen uwe leden blyken.
Een kruyt, een jeugdig kruyt, dat syn gehelen roem
Stelt in syn aerdigh blat en in syn teere bloem:
Wel aen, o broose waer, o wonder swacke dieren,
Laet u gemoet altijdt de reyne seden vieren.
Uw'eer is al u goet, u bloem, u beste schat;
Ach! 't is met u gedaen, wort die maer eens beklat.">>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina