Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 475 in deel VI

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1832

Ranunculus aquatilis

Fijne waterranonkel

Overzicht Ranunculus aquatilis op deze site

Foto's Ranunculus aquatilis op internet

Ranunculus aquatilis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ranunculus aquatilis in Plantago PlantIndex

Ranunculus aquatilis - Water Ranonkel
zie ook Plaat 474

c(*) var. caespitosus

Groeiplaatsen.

Op half drogen grond, in drooggelopene slooten, vooral in veenstreken. Zij is mij door mij veel gevonden in de omstreken van Utrecht, Vianen en het nabijgelegen dorpje Heikop; ook zeer veel rondom Groningen, bij Haren, Paterwolde, enz. Zij zal waarschijnlijk overal, waar de var. heterophyllus groeit, gevonden worden, wanneer de plaatselijke gesteldheid het ontstaan dezer zodevormende verscheidenheid gunstig is.

d(*) var. stagnatilis

Groeiplaatsen.

In stilstaande, eenigzins modderige, wateren.

Zij is door mij nabij Utrecht gevonden.

e(*) var. peucedanifolius

Groeiplaatsen

In stroomend water.

Zij is door de Gorter gevonden op verscheidene plaatsen in den IJssel, en overvloedig in het Spaarne bij het huis te Heemstede; door den Hoogl. Reinwardt bij Zeyst; door mij zelven op verscheidene plaatsen in den krommen Rijn, tusschen Utrecht en Wijk bij Duurstede.

Huishoudelijk Gebruik.

De plant is even scherp, als de meeste onzer ranonkelsoorten en veroorzaakt blaren, op de huid gelegd zijnde; wordt door geen vee, zelfs niet door geiten aangeraakt, (Linnaeus, Gunner). Ik moet hierbij evenwel opmerken, dat, volgens de waarnemingen van Nestler, vermeld in de Flore Française van Decandolle N°. 4635 (**), de landlieden in de omstreken van Straatsburg, deze plant uit het water zouden verzamelen, laten droogen en tot voeder voor de koeijen bezigen, verzekerende, dat de koeijen hierdoor meer melk en boter van eene betere hoedanigheid geven.

<<Noot Luc: (*)Deze waterranonkel is zeer variabel en soms moeilijk te onderscheiden van andere soorten. Sommige verscheidenheden (variëteiten) zijn waarschijnlijk enkel te wijten aan andere groeicondities; de kenmerken waarop de verschillende soorten waterranonkels tegenwoordig worden gescheiden, werden toendertijd niet in acht genomen. Het kan dus goed zijn dat sommige van die 'variëteiten' soorten betreft, maar dat valt niet met zekerheid vast te stellen. (**): Flore Française, de Lamarck & de Candolle, Paris, 1815, 3e ed., Tome 4 (2) (Vol. 5) , p 894-895. Online te raadplegen op http://books.google.be/books?id=-RcAAAAAQAAJ>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina