Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 455 in deel VI

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1832

Equisetum palustre

Lidrus

Overzicht Equisetum palustre op deze site

Foto's Equisetum palustre op internet

Equisetum palustre bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Equisetum palustre in Plantago PlantIndex

Equisetum palustre - hermoes Paardestaart

Groeiplaatsen.

Op vochtige moerassige gronden; doch niet bij zout water.

Algemeen door het gansche land.

De verscheidenheid is door Meese gevonden tusschen Oude-Horne en Oude-Berkoop in Friesland; door mij bij Utrecht, Vianen en op vele andere plaatsen in enkele exemplaren tusschen de gewone soort.

Huishoudelijk Gebruik.

Wij hebben bij de beschrijving van het Eq. pratense in onze Flora No. 400 reeds het Eq. palustre als het schadelijkste van dit geheele geslacht, vooral voor runderen, opgegeven en doen kennen, waarnaar wij dus verwijzen. Ook wil men, dat het blauw worden van de melk hieruir voortkomt. De plant ontstaat veel op verwaarloosde graslanden, waar men niet genoeg op afwatering was bedacht, of die niet behoorlijk toegemaakt of bemest werden. Door deze oorzaken weg te nemen, zal men vooral dit grote kwaad, dat tienduizende bundertallen (*) in ons land bederft, overwinnen. Velen hebben nut getrokken van eene sterke bemesting met varkensmest of gier. Kan dit alles nog niet baten, zo zal men eenige jaren den grond moeten bebouwen, vooral met wortelgewassen, om te beproeven dit diepwortelend kwaad te beter te verdelgen.

<<Noot Luc: (*)bunder: een oppervlaktemaat, van om en bij 400 vierkante roeden. De roede is zeer verschillend per streek en bedraagt tussen 12 en 21 voet. Bij de invoering van het metriek stelsel in 1816 werd de bunder gelijkgesteld aan 1 ha (10.000 m²).>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina