Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 427 in deel VI

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1832

Spergula arvensis

Gewone spurrie

Overzicht Spergula arvensis op deze site

Foto's Spergula arvensis op internet

Spergula arvensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Spergula arvensis in Plantago PlantIndex

Spergula arvensis - Akker Spurrie

Groeiplaatsen.

Op bouwgronden, langs de wegen enz. vooral op zandigen grond.

Algemeen door het gansche land.

Huishoudelijk Gebruik (*).

Dit gewas levert een voortreffelijk voeder op voor runderen, waartoe het in de meeste heistreken onzer Noordelijke Provinciën, en ook in Vlaanderen en Zuid-Braband opzettelijk gebouwd wordt. De koeijen geven hiervan inzonderheid vele en vette melk en de boter, hiervan in het najaar gewonnen in de Meijerij van den Bosch, wordt bijzonder gezocht, en heeft hiervan den naam van spurrie-boter. Zonderling is het derhalve, dat Linnaeus in zijne Pan Suec. en Gunner, mede uit zijne eigene ondervinding, verzekeren, dat de runderen deze plant niet gebruiken, daar in ons vaderland bestendig het tegendeel ondervonden wordt. De laatste meent, dat de Spergula pentandra, de bij ons gebouwde plant zoude zijn, gelijk dan ook Ph. Miller verzekert, dat deze zoowel als de arvensis in ons vaderland als veevoeder geteeld worden; schoon Beckmann en anderen verklaren, dat dezelve niet gebouwd wordt.

Men zaait het in Maart, en bekomt in den zomer het voeder; maar meest wordt het gezaaid in Roggestoppels, om het in het najaar te laten afweiden of groen op stal te voederen: ook wordt het tot hooi gedroogd. Het zaad, volgens de raad van Thaer, in warm water geweekt zijnde, is mede voortreffelijk voor het vee. Voorts wordt de plant ook gaarne gebruikt door paarden, schapen, geiten en varkens. Linn., Gunner. De hoenders en duiven zijn zeer gezet op het zaad, en geven hiervan veel eijeren, Gunner, Miller. Ook in Noorwegen is wel eens uit het zaad brood bereid. Dit zaad levert ook olie op. Thaer.

(*) Ik wil de hierboven aangewezene onderscheiding, zoo als die door den verdienstelijken Heer von Bönninghausen opgegeven, gaarne laten gelden, en onze gewoonlijk gezaaide voor eene verscheidenheid van de Sp. arvensis aannemen, welke boven de genoemde wilde, om hare meerdere grootte en zwaarte verkiesselijker is; maar ik kan geenszins in twijfel staan, of alleen uit hoofde van het aangewezen zeer kleine verschil in het zaad, waarom men het zelfs tot eene afzonderlijke soort wil maken, het huishoudelijk nut van de Sp. arvensis niet hezelfde zou zijn, als van de genoemde sativa ($), behalve eenige mindere opbrengst. K.

Volgens von Bönninhausen, t.a.pl., (wiens gevoelen ik meen te moeten verdedigen) is zijne Sp. vulgaris een verschillende soort, een onkruid, dat nergens verbouwd wordt; Sp. sativa daarentegen de verbouwde soort, welke genoegzaam niet in het wild voorkomt, daar haar zaad de vorst niet verdragen kan. Ook in Groningen en Drenthe wordt alleen Spergula sativa gekweekt; Sp. vulgaris daarentegen, of onze Sp. arvensis, overal als onkruid beschouwd. Zoude men de tegenstrijdige gevoelens van Linnaeus, Gunner en andere schrijvers niet uit de verwisseling dezer twee soorten kunnen verklaren? v. H.

<<Noot Luc: ($)De Spergula sativa, de gekweekte vorm dus, wordt nu als een cultivar van de gewone spurrie beschouwd, nl. Spergula arvensis cv. 'Sativa'. Deze cv heeft een robuustere bouw en de zwarte fijn gestipte zaden hebben geen fijne wratjes (wat hier als witte stippen wordt omschreven) Daarnaast zijn de zaden van de wilde vorm (S. agrestis) eerder bruinzwart.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina