Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 413 in deel VI

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1832

Viola odorata

Maarts viooltje

Overzicht Viola odorata op deze site

Foto's Viola odorata op internet

Viola odorata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Viola odorata in Plantago PlantIndex

Viola odorata - Welriekend Viooltje

Verscheidenheid

ß met witte bloemen.

Groeiplaatsen.

In schaduwachtige streken op verschillende gronden.

Zij is door de Gorter gevonden in den Tielerwaard; te Welsum, Oen en daaromtrent in Gelderland; bij Zutphen, Amersfoort, Haarlem; te Holten in Overijssel; te Groningen, Haren, Onnen en elders; door Meese op verscheidene plaatsen in Vriesland; door den Hoogl. Kops bij Leyden; door den Heer de Beyer bij Nijmegen; door den Heer Mulder bij Katwijk, Wassenaar enz.; door den Heer Vrijdag Zijnen bij 's Gravenhage; door den Heer Kuyper van Wäschpenning bij Breda; door den Heer Schull bij Dordrecht; door mijzelven eindelijk bij Utrecht, Amsterdam, Groningen, Woerden en op meer andere plaatsen, zoodat dit plantje voor een der algemeenste van ons vaderland te houden is.

De verscheidenheid is gevonden bij Rotterdam en Wijk bij Duurstede door de Gorter, te Leyden aan de buitensingels door den Hoogl. Kops en bij Baambrugge door den Heer J. Nijhoff.

Huishoudelijk Gebruik.

De bladen kunnen in het begin der Lente als moeskruid gebruikt worden. Mattuschka. De lieflijke geur dezer bevallige bloemen doen hen veel in kamers verkiezen; maar een Duitsch schrijver, Triller te Wittenberg, heeft in 1762, in eene verhandeling aangetoond, dat wanneer zij te veel en te lang in eene kamer gehouden worden, zij doodelijk voor den mensch kunnen worden, waarvan Houttuyn mede een voorbeeld aanhaalt.

De Oosterlingen (£) maken hiervan eene suiker, waarvan zij hun sorbet bereiden. Matt. Al het vee weigert de plant, Pan Suec. Verdient als aangename voorjaarsplant in tuinen gekweekt te worden.

Kracht- en Geneeskundig Gebruik.

De bloemen, waaruit men de violensiroop bereidt, zijn een weinig pijnstillend, verfrisschend en losmakend. De wortels zijn braakwekkend. v. H.

(*) Leers heeft eenmaal eenve verbastering van deze plant, eene soort van Peloria gevonden, hebbende grootere, klokvormige bloemen, de bloembladen bijna van gelijke grootte en zaamgedrongen, allen aan den voet gespoord. K.

<<Noot Luc: (*)Houttuyn, Maarten in 'Natuurlijke Historie of uitvoerige Beschryving der Dieren, Planten en Mineraalen, volgens het Samenstel van der Heer Linnaeus.', Amsterdam 1782, 2de deels 11de stuk. De kruiden, p135. "Hoe zagt nu, en onschadelyk, de Bloemen ook voorkomen, wordt niettemin verhaald, dat een Maagd van voornaamen Huize, door den Geur van een menigte derzelven, welken zy in een beslooten Vertrek hadt by een doen brengen, bedwelmd geworden en daar van gestorven zy."

(£) Oosterlingen: In hetzelfde artikel beschrijft Houttuyn: " In Egypte worden de Violen in de Tuinen overvloedig geteeld, alzo de Turken veel werks daar van maaken om de aangenaame Kleur en Reuk, dienende de Suiker van Violen, in Water gesmolten, hun om Sorbet te bereiden, tot onthaaling van hunne Vrinden. Zy maaken hetzelve ook wel van Rosynen-Water en andere Zoetigheden, maar die van gedagte Suiker is by de Grooten meest geacht en de kostbaarste, in zonderheid met Amber-Grys gemengd zynde, tot opwekking der Minnelust. Bron: http://books.google.be/books?id=J30ZAAAAYAAJ >>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina