Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 411 in deel VI

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1832

Phalaris canariensis

Kanariezaad

Overzicht Phalaris canariensis op deze site

Foto's Phalaris canariensis op internet

Phalaris canariensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Phalaris canariensis in Plantago PlantIndex

Phalaris canariensis - Gewoon Kanariegras

Groeiplaatsen.

Langs de wegen, aan mesthopen enz.

Ofschoon deze plant welligt niet onder de geheel oorspronkelijke bewoners dezer landstreken te rekenen zij, is zij echter op zoovele plaatsen in ons vaderland gezien, dat zij onder de thans inlandsche gewassen teregt een plaats inneemt. Van Geuns toch vond haar bij Arnhem, Harderwijk, Naarden en op andere plaatsen; Rainville om Rotterdam; de Heeren Six en Reinwardt om Amsterdam, waar zij onlangs door mij herhaalde reizen (£) is wedergevonden, gelijk het afgebeelde exemplaar vandaar herkomstig is; zij is vervolgens bij Leyden aangetroffen door den Hoogl. Kops; bij 's Gravenhage door den Heer Vrijdag Zijnen, bij Maassluis door den Heer van Spijk Vermeulen; bij Dordrecht door den Heer P.S. Schull; bij Vianen eindelijk, Utrecht, enz. door mijzelven.

Huishoudelijk Gebruik.

Levert het bekende en algemeen gebruikte zaad voor het klein gevogelte, maar vooral voor kanarievogels, op. Het is ook voor den mensch eene goede spijze, en wordt volgens Houttuyn (§) in Italiën veel onder het tarwebrood gebakken, maar het laat zich moeijelijk van zijn hard kraakbenig bastje ontdoen. Ook wordt het wel aan paarden gevoerd, die er zeer tierig (§§) van worden en glad van huid. (Houttuyn).

Dit wordt in Noord-Holland bij geheele akkers geteeld: maar het moet dun gezaaid worden, omdat het anders spillig opgroeit, en spoedig gaat liggen; het moet zeer juist op zijn tijd worden ingezameld, omdat de korrel ligt uitvalt (*).

(*) In de Veenkoloniën van de Provincie Groningen ($) wordt het, even als alle andere zomergewassen aldaar, op rijen verbouwd. v.H.

<<Noot Luc: (£) herhaalde reizen: bedoeld wordt: herhaalde malen (in het Frans, 'plusieurs fois').

($) Groninger Veenkoloniën: zie het uitgebreide artikel op Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Groninger_Veenkoloni%C3%ABn

(§) Houttuyn, Maarten in 'Natuurlijke Historie of uitvoerige Beschryving der Dieren, Planten en Mineraalen, volgens het Samenstel van der Heer Linnaeus.', Amsterdam 1782, 2de deels 13de stuk. De grasplanten, p150-152. zie: http://books.google.be/books?id=fHAZAAAAYAAJ

(§§) tierig: volgens het 'Woordenboek Nederlandse Taal' (WNT): Goed gedijend, welvarend; "Weydt hier myn Beestiael, weydt hier myn tier'ghe Vee" VONDEL>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina