Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 410 in deel VI

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1832

Arnica montana

Valkruid

Overzicht Arnica montana op deze site

Foto's Arnica montana op internet

Arnica montana bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Arnica montana in Plantago PlantIndex

Arnica montana - Gewone Wolverlei

Groeiplaatsen.

Op veenachtige heidegronden.

Deze plant die in de gansche westelijke zijde van ons vaderland tot dusver niet is opgemerkt, wordt aan de Oostelijke zijde onzer Noordelijke Gewesten niet zeldzaam gevonden, als zijnde door de Gorter bij Harderwijk; bij Uilenpas en op Zuideras, bij Selhem en elders in het kwartier Zutphen gezien; ook bij den Harendermolen buiten Groningen (waar dezelve nog algemeen is); door Meese omtrent Bergum, Oudega, Augustinusga en Heerenveen in Vriesland; door den Hoogl. Reinwardt zeer gemeen bij Lochem en Zutphen; bij Nijmegen door den Heer de Beijer; bij Peize, Noordlaren, Roderwolde, Helpen en de Mickelhorst bij Groningen door den Heer Westerhoff gevonden, door mij zelvern eindelijk in Drenthe te Zuidlaren, bij Paterwolde, Eelderwolde en andere veenachtige heidevelden in de nabuurschap van Groningen, vanwaar de afgebeelde plant herkomstig is.

Kracht en Geneeskundig Gebruik.

Zij heeft eenen prikkelenden, eenigzins scherpen en bitteren smaak en bezit prikkelende oplossende en rottingwerende krachten. Men gebruikt zeer dikwijls de bloemen, een sterke en licht vervliegende prikkel, en de wortel, wiens prikkelend vermogen minder sterk maar duurzamer is, in tusschenpoozende koortsen, (*) rot- en zenuwkoortsen, in verlammingen en andere ziekten, vooral van zenuwachtigen en rheumatischen aard.

Huishoudelijk Gebruik.

De bloem buigt zich naar den loop der zon, gedurende den geheelen dag. De bladen gedroogd en tot snuif gemaakt zijnde, doen niezen. De boeren in Smöland roken de bladen als tabak. Door runderen wordt de plant niet aangeraakt, maar is voor geiten zeer aangenaam. Linn. fl. suec. De plant uitwendig op de lendenen aangelegd is een heilzaam geneesmiddel tegen het bloedpissen (Gattenhoff); op hooge graslanden is dit een onkruid. (Brugmans).

<<Noot Luc: (*) Rotkoorts, ook febris maligna putrida genoemd: meestal wordt daarmede de (Vlek)tyfus bedoeld. "Een Rotkoorts is, in den eigenlyken zin des woords, zeer naauw vermaagschapt met de Pest, ja, naast deeze, de verwoestendste ziekte, die wy kennen. Wie deeze vreeslyke ziekte in zyne grootste kwaadaartigheid gezien heeft, kan dezelve zonder schrik niet hooren noemen. De Geneesheer zelve kan deeze ongelukkigen niet bezoeken, zonder het gevolg zyner aangewende vlyt in twyffel te trekken, of voor zyn eigen leeven te vreezen, en het grootste deel der schamele volksmenigte is overtuigd, dat voor hem, die aan eene Rotkoorts ziek ligt, byna geene redding meer is." uit: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1796; zie http://www.dbnl.org/tekst/_vad003179601_01/_vad003179601_01_0244.php ; In "2 verhandelingen over de besmettelijke Rotkoorts op de uitgaande Oost-Indische schepen..." door J. Veirac et al , 1778, wordt de ziekte in al zijn facetten besproken. Zie http://books.google.be/books?id=lZNbAAAAQAAJ >>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina