Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 407 in deel VI

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1832

Agrostis capillaris

Gewoon struisgras

Overzicht Agrostis capillaris op deze site

Foto's Agrostis capillaris op internet

Agrostis capillaris en Agrostis vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Agrostis capillaris in Plantago PlantIndex

Agrostis vulgaris - Gemeen Struisgras

Verscheidenheid.

β: met genaalde bloemen.

γ: met plantdragende bloemen (floribus viviparis)

Ik moet echter hierbij opmerken, dat deze laatste verscheidenheid zoowel als de plantdragende verscheidenheid van het witte Struisgras bij naauwkeurige bezichtiging inderdaad geene jonge planten op hunne bloemen dragen en dus, ofschoon zij doorgaans zoo genoemd worden, evenwel niet wezenlijk plantdragend zijn. De kelk en bloemkroon worden hier alleen grooter dan gewoonlijk en nemen hierdoor den schijn eener plantdragende bloem aan.

Groeiplaatsen.

Vooral op eenigzins schrale en zandige gronden.

Algemeen door het gansche land.

De eerstgenoemde verscheidenheid is door den Heer de Beijer bij Nijmegen en door mij op vele plaatsen bij Groningen, Utrecht en in de Meijerij van den Bosch aangetroffen. De tweede verscheidenheid is door Rainville in het Haagsche bosch, door mij op Muiderberg, de Bild bij Utrecht en te Helsum en Rheede in Gelderland gevonden.

Huishoudelijk Gebruik.

Het geeft een dicht en fijn gras, dat het geheele land sterk bezet en alle mos verhindert op te komen. Het wordt gaarne door het vee genuttigd, vooral door runderen. (Mattuschka, Gunner.) Het levert van dit geheele geslacht het voedzaamste gras, en ook goed hooi op. (Sole Mem. of the Bath Soc. IX p. 132.) Curtis houdt dit om zijne fijnheid en snellen groei voor het beste gras voor de engelsche grasperken, en lanen, welke in dat Rijk met zooveel zorg behandeld worden; zie zijne Observations on the British Grasses.(*)

<<Noot Luc: (*) William Curtis; Practical observations on the British grasses, especially such as are best adapted to the laying down or improving of meadows and pastures: likewise, an enumeration of the British grasses; London 1805. Zie: Agrostis capillaris p.16 op http://books.google.be/books?id=by5EAAAAYAAJ >>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina