Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 406 in deel VI

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1832

Agrostis stolonifera

Fioringras

Overzicht Agrostis stolonifera op deze site

Foto's Agrostis stolonifera op internet

Poa nemoralis en Agrostis stolonifera bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Agrostis stolonifera in Plantago PlantIndex

Agrostis alba - Wit Struisgras

Verscheidenheid.

α: met witte of witachtige bloemen, waarvan de plant haren naam ontleent.

β: met paarsachtige bloemen. Deze hiernevens afgebeelde verscheidenheid is verreweg de meest algemeene en veel algemeener dan de vorige, zoodat men haar de gewone vorm dezer plant zoude kunnen noemen.

γ: met genaalde bloemen.

δ: met plantdragende bloemen (floribus viviparis).

Aanmerkingen.

Het Fioringras (Agrostis stolonifera s. diffusa) (*), hetwelk vrij algemeen in onze graslanden voorkomt, wordt door sommigen als eene afzonderlijke soort, door anderen slechts als eene grootere vorm of verscheidenheid van het witte Struisgras beschouwd.

Groeiplaatsen.

Op vochtige en droge gronden van zeer onderscheiden aard.

De eerstgenoemde verscheidenheid met witte bloemen komt voor in bosachtige streken, en is door den Hoogl. Kops in het Haagsche bosch en bij Amsterdam, door mij bij Haarlem, 's Gravenhage en Groningen gevonden. De tweede verscheidenheid is zeer gemeen door het gansche land. De beide laatste minder algemeene verscheidenheden zijn door mij bij de Bild nabij Utrecht aangetroffen; terwijl die met genaalde bloemen, ook nog bij Amsterdam en Groningen door mij gezien is.

Huishoudelijk Gebruik.

Het is een zacht gras, maar voor het vee weinig voedzaam. Zie Sole in Memoirs of the Bath soc: vol. IX. p. 132.

<<Noot Luc: "Agrostis stolonifera"; de huidige Nederlandse naam is Fioringras of wit struisgras. De subsp. diffusa wordt niet meer vermeld in de literatuur. Destijds was er heel wat verwarring omtrent de naamgeving in dit geslacht. Er waren enkele auteurs die de naam Agrostis alba toekenden aan verschillende planten van dit geslacht. Vele soorten zijn zeer veranderlijk en kunnen ook onderling kruisen. De beschrijving van de meeste soorten was bovendien allesbehalve eenduidig en men hield geen rekening met enkele kenmerken die men nu als essentieel beschouwt om een onderscheid te kunnen maken.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina