Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
28-02-2022

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 401 in deel VI

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1832

Veronica austriaca subsp. teucrium

Brede ereprijs

Overzicht Veronica austriaca subsp. teucrium op deze site

Foto's Veronica austriaca subsp. teucrium op internet

Veronica austriaca bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Veronica austriaca subsp. teucrium in Plantago PlantIndex

Veronica teucrium - Zachtharige Eerenprijs

Groeiplaatsen.

Op drooge boschrijke of met gras begroeide gronden.

Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor dat de plant, welke Meese in zijne Flora Frisica n°12 (*), onder den naam van Veronica latifolia, gevonden op het kerkhof te Donjum en in de moeshoven in Vriesland, vermeldt, tot deze soort zal moeten teruggebracht worden. De Gorter maakt van deze soort van Meese geen gewag, terwijl van Geuns (Spicil. n°141) (**) gelooft, dat Meese dezelve met V. chamaedrys zal verward hebben. De Veronica teucrium is echter het eerst met zekerheid als inlandsch bekend gemaakt door den Heer De Beyer, die mij vergund heeft dezelve als zoodanig op te geven, in een aanhangsel achter mijne ($) Synopsis Graminum indigenarum Traj. ad Rhenum 1821, p. 137. Hij had haar gevonden in den Tielerwaard langs den Waaloever, tusschen Neerijnen en Waardenburg en vrij algemeen in de weilanden langs de Waal tusschen Nijmegen en Beuningen. Naderhand is zij, volgens opgave van den Heer Dubois, ook gevonden te Maarsbergen bij Doorn, terwijl ik dezelve onlangs heb gezien op de wallen der stad Groningen en van die plaats heb laten afteekenen. De groeiplaats door den Heer Vrijdag Zijnen, bij 's Gravenhage in mijne Flora Belg. Sept.I. bl. 15 opgegeven, behoort niet tot deze soort maar tot Veronica chamaedrys, gelijk mij uit de door hem overgezonden exemplaren gebleken is.

Huishoudelijk Gebruik.

Wordt gegeten door runderen en geiten, door andere dieren geweigerd. Linn. Pan Suec. De bijen azen op de bloemen volgens Mattuschka.

<<Noot Luc: (*)Flora frisica of Lyst der Planten welke in de Provincie Friesland in het wilde gevonden worden Waar by gevoegt is een korte beschryvinge van boovengenoemde landschap door David Meese; Franeker 1760; zie p 2, n°12 in: http://books.google.be/books?id=2dcZAAAAYAAJ

  • (**) Plantarum Belgii confoederati indigenarum Spicilegium, door Steven Jan Van Geuns, Harderwijk, 1788; zie p 68, n°141 in http://books.google.be/books?id=bF4-AAAAcAAJ
  • De schrijver van de Flora Batava wordt in zijn betoog niet gevolgd door J.J. Bruinsma in zijn Flora Frisica uit 1840; zie in zijn Inleiding p.8 & 9 op http://biolib.de/bruinsma/high/IMG_1492.html
  • Hij suggereert dat Veronica latifolia een verscheidenheid van V. teucrium zou zijn. Deze planten zijn inderdaad zeer verwant, want zij heten nu resp. Veronica austriaca subsp. austriaca en Veronica austriaca subsp. teucrium.
  • ($)Herman Christiaan van Hall, 1821, "Specimen botanicum exhibens synopsis graminum indigenarum Belgii partis septentrionalis, olim VII provinciarum, una cum appendice, qua non nullae indigenae novae indicantur...", Trajectum ad Rhenum (=Utrecht), 167pp. Zie: http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=4290>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina