Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava    Zie de volgende pagina »

Plaat 398 in deel V

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1828

Crataegus laevigata

Tweestijlige meidoorn

Overzicht Crataegus laevigata op deze site

Foto's Crataegus laevigata op internet

Crataegus laevigata en Crataegus oxyacantha bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Crataegus laevigata in Plantago PlantIndex

Crataegus oxyacantha - Gemeene Haagdoorn

Verscheidenheid.

Met rozenkleurige bloemen.

Groeiplaatsen.

Aan wegen, in heggen en bosschen. Zeer algemeen door het gansche land.

De verscheidenheid komt zelden tusschen de gewone soorten voor.

Huishoudelijk Gebruik.

Van alle heesters en boomen levert deze de beste levende hegge op, die het digste groeit en door hare doornen het indringen van vee of kwaadwilligen ten eenenmale weert, gelijk dezelve dan ook in ons land op alle gronden, mits die niet te dor zijn, tot dat einde gepoot wordt. — Volgens eene opmerking van Linnaeus, Flora suec. groeit zij te weliger, hoe meer zij aan hevige winden is blootgesteld, hetgeen haar al meerder tot heggen geschikt maakt. Eene verscheidenheid met kleine bladen, maakt volgens Ph Miller de digtste heggen, maar Smith gist, dat dit verschil van bladen alleen afhangt van den ouderdom, en dat oudere planten ronder en minder verdeelde bladen hebben dan jonge.

Het hout, dat Linnaeus aan sommige stammen zoo dik vondt, dat men die moeijelijk kon omvatten, zijnde de boom drie vademen hoog, (zie zijne Reize door Oeland) is hard en duurzaam, veel harder dan appelhout. Het is goed voor stelen, handvatten, dorschvlegels, enz. De rijpe beziën zijn zoet, bevatten zeker slijm en worden genuttigd door behoeftigen. De vogelen zijn er zeer op gesteld en kunnen den geheelen winter door hiermede gevoerd worden, en de zwijnen worden ook hiermede gemest. Men kan hieruit een wijn bereiden en in Zwitserland maakt men hiervan een drank, welke nabijkomt aan bier (Mattuschka). Men kweekt onze plant het best aan, door de rijpe vrucht in October en November in te zamelen, en de zaden te zaaijen in losse aarde, die niet te vochtig is. Zij blijven lang in den grond, eer zij opkomen, maar geven dan ene betere heg, dan zij van stek geplant worden.

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina