Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava    Zie de volgende pagina »

Plaat 388 in deel V

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1828

Suaeda maritima

Klein schorrenkruid

Overzicht Suaeda maritima op deze site

Foto's Suaeda maritima op internet

Suaeda maritima en Chenopodium maritimum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Suaeda maritima in Plantago PlantIndex

Chenopodium maritimum - Zee Ganzevoet

Groeiplaatsen.

Op ziltigen moerassigen kleigrond, aan den zeekant.

Dezelve wordt volgens de Gorter algemeen gevonden op het Koegras bij de Helder, bij 's Gravezande, Enkhuizen en Delfzijl. In Vriesland is zij op verscheidene plaatsen gezien door Meese en naderhand ook door mijnen vriend den Hoogl. Bergsma. De Hoogl. Reinwardt vond haar bij Harderwijk en op de eilanden Wieringen en Texel; de Hoogl. Kops, op het strand achter Rockanje bij den Briel; Dumortier in Zeeland; Bergsma en ik zagen haar zeer algemeen op moerassige plaatsen aan het Y bij Amsterdam, vanwaar ook de afgebeelde plant genomen is en waar ik haar in de opgenoemde verschillende vormen aantrof. Naderhand vond ik haar menigvuldig aan den Zoutkamp in de provincie Groningen, waar zij langs de geheele zeekust van dat gewest algemeen schijnt te wezen, volgens de onlangs door het Genootschap ter bevordering der Natuurlijke historie te Groningen uitgegevene Initia Florae Groninganae bl. 18. (*)

Huishoudelijk Gebruik.

Wordt door het vee genuttigd, Pan Suec. De plant zal waarschijnlijk, gelijk Salsola en andere zeeplanten kunnen dienen, om er Soda van te bereiden. ($)

<<Noot Luc: (*) G.A. Stratingh, R. Westerhoff en J. Bosman Tresling, Initia Florae Groninganae, of proeve van eene naamlijst der planten, welke in de provincie Groningen gevonden worden. Uitgegeven door het Genootschap ter bevordering der Natuurlijke Historie te Groningen. Te Groningen, bij J. Oomkens, Akademie-Drukker. 1825

($) soda: deze veronderstelling van van Hall is volkomen terecht. In het Frans wordt de plant nog steeds 'maritieme soda' genoemd. De bewerking noemt men alkalisatie. De planten worden verbrand en de assen, die veel natriumcarbonaat bevatten, worden dan bewerkt met calciumhydroxide, zodat er natiumhydroxide gevormd wordt.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina