Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava    Zie de volgende pagina »

Plaat 377 in deel V

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1828

Tulipa sylvestris

Bostulp

Overzicht Tulipa sylvestris op deze site

Foto's Tulipa sylvestris op internet

Tulipa sylvestris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tulipa sylvestris in Plantago PlantIndex

Tulipa sylvestris - Gele Tulp

Groeiplaatsen

In boschachtige weiden.

Dezelve is in ons land het eerst gevonden door den Heer Six, om het slot van Hagesteijn, waar zij in 1824, na verloop van meer dan 50 jaren, door de Heer Bergsma is wedergevonden. De Heer Blucker Andreae zag haar in Ferweradeel en bij Weidum in Vriesland. De Heer Bergsma eindelijk heeft haar in het voorjaar van 1826, in menigte gevonden in den omtrek der stad Hoorn, en mij van daar de nevengaande afbeelding toegezonden. Er kan na dit alles wel geen twijfel meer overig zijn, dat deze fraaije plant inderdaad onder onze Inlandsche soorten te rekenen is.

Huishoudelijk Gebruik

Linnaeus en Haller hebben deze plant gehouden, als uit tuinen herkomstig, maar gelijk het uit het bovenstaande blijkt, dat zij hier als waarlijk inlandsch moet gerekend worden heeft men haar ook reeds als zoodanig in Engeland erkend.

Ker in Engeland heeft waargenomen, dat de bol ter zijde vrij lange draadwortels uitschiet, aan wier einden nieuwe bollen komen. De hairtjes onder aan de helmdraden bevatten honig, volgens Linnaeus, het geen, zowel als het welriekende der bloem, de Bijën moet lokken. Volgens den naauwkeurigen Leers, zijn alle de bloembladen aan de spits en de drie buitenste ook aan den voet zachtharig. Volgens Parkinson aangehaald door Linn. in Fl. Suec. zouden de gekookte bollen met olie en azijn gebruikt zijnde eene goede spijze opleveren: ook had reeds Clusius voorheen berigt, dat iemand te Antwerpen, eenige dezer bollen hebbende ontvangen, die voor uijen aanzag, ze deed koken en zonder hinder nuttigde. De plant wordt door geiten gebruikt. Linn. Pan Suec. De Bloem opent zich 's ochtends ten tien uur.

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina