Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava    Zie de volgende pagina »

Plaat 359 in deel V

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1828

Trifolium fragiferum

Aardbeiklaver

Overzicht Trifolium fragiferum op deze site

Foto's Trifolium fragifemrum op internet

Trifolium fragiferum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Trifolium fragiferum in Plantago PlantIndex

Trifolium fragiferum - Aardbezien Klaver

Groeiplaatsen

In vochtige weilanden.

Op verscheidene plaatsen langs de IJssel en Maas gevonden door De Gorter, in Vriesland in de weiden door Meese, tusschen Amsterdam en Muiden en bij Harderwijk door den Hoogl. Reinwardt, bij Baarn door den Hoogl. Vrolik, bij Nijmegen door den heer De Beyer, in Zeeland door den heer Dumortier, bij 's Gravensande door den heer Vrijdag Zijnen, op verscheidene plaatsen bij Amsterdam door den heer Bergsma en mij, en eindelijk op verscheidene plaatsen en aan de Lek bij Vianen en Everdingen door mij gevonden. Zij maakt een hoofdbestanddeel van onze vruchtbare, aan zee of rivieren gelegen, weilanden uit.

Huishoudelijk Gebruik

De plant is door Haller als voederkruid het eerst opgegeven, vervolgens door anderen hiertoe aangewezen, maar vooral door Fr. Pohl in Thaers Annalen des Ackerb. Sept. 1808. Paarden, runderen en schapen aten volgens genomene proeven dit zeer gaarne, en onder gewone klaver vermengd, maakten zij geen onderscheid. Het is malscher dan de roode klaver, als hebbende geene harde stengen: ook noemt Beckmann dit na roode klaver, onder de verdere klavervoeders het eerst op. Het maakt ook nog digter zode dan de witte klaver, maar kleinder vallende, dan deze, kan zij althans met geene vrucht gemaaid worden en moet alleen worden afgeweid. — Het beveelt zich tot dit einde te meer aan, om dat het in lage vochtige gronden, waar roode en nog minder witte klaver goed kan groeijen, wel tiert. — Men zou dus in lage moerassige gedeelten van zijnen grond, waar men eene klaverweide verlangde, de plant hiertoe kunnen beproeven. Om gelijke redenen kan zij ook met nut bij vijvers gezaaid worden, en is daartoe te meer te verkiezen uit hoofde van hare fraaije bloem en vruchhoofdjes. Het zaad is gemakkelijk in het wild op te zamelen.

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina