Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava    Zie de volgende pagina »

Plaat 368 in deel V

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1828

Trifolium repens

Witte klaver

Overzicht Trifolium repens op deze site

Foto's Trifolium repens op internet

Trifolium repens bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Trifolium repens in Plantago PlantIndex

Trifolium repens - Witte Klaver

Groeiplaatsen.

Aan de wegen, doch voornamelijk in onze beste weilanden, zeer algemeen door het gansche land.

Huishoudelijk Gebruik.

Deze plant behoort tot onze beste voedergewassen, en verdient in vele opzichten, geene mindere aanbeveling dan de roode Klaver. Zij is echter minder dan deze geschikt, om gesneden of gemaaid te worden, omdat zij door hare kruipende stengen en lageren stand, bij het maaijen veel minder opbrengt. In vruchbaren grond wast zij echter vrij zwaar, en kan ééne tamelijk goede snede geven; maar des te voortreffelijker is zij, om afgeweid te worden, daar zij den grond zeer digt beslaat. In droogen zandgrond, waar de rode klaver niet zou lukken, slaagt zij wel, en laat zich vooral voordeelig door schapen beweiden. De plant is dus inzonderheid aan te prijzen bij de ontginning van heidegronden en het aanleggen van nieuwe weilanden, wanneer men haar met graszaad uitzaait, te meer, daar zij langer stand houdt dan de roode, en door hare kruipende stengen het onkruid nog meer verhindert op te komen, dan de roode doet; ook kan zij op dezelfden grond spoediger andermaal gezaaid worden: omgebouwd wordende, volgt er een goed graangewas op. Koeijen en schapen blazen hier van veel minder op, dan bij een overvloedig gebruik der roode, en de aangename honigachtige reuk der bloemen maakt het tot een geurig voedsel voor het vee: echter meenen sommigen, dat de schapen, bij een overvloedig gebruik dezer klaver, te bloedrijk zouden worden, zie Oecon. Neuigkeiten A°. 1808. p.165.

Het kan gezaaid worden, zoo wel onder winter- als zomergranen, gelijk de roode klaver, en ook wel met deze vermengd, maar het best onder garst of haver, en Miller keurt het zaaijen onder tarwe volstrekt af. Het zaad kan men gemakkelijk bekomen, door, volgens Thaer, met een kamvormig ijzer over de rijpe zaadhoofdjes heen te strijken, en die in een zak te verzamelen.

De bloemen leveren voor de Bijen veel honig op. Van dezelve kan men volgens Gunner een aftreksel als thee gebruiken, en Gmelin verzekert, dat de Laplanders van de gedroogde bloemen zeker brood bereiden. Het verwelken der bloemen wijst in Noorwegen den tijd van den Hooibouw aan. (Gunner.) — De bladen vouwen zich toe bij vochtig, en breiden zich uit bij helder weder, gelijk die van de Oxalis acetosella. Zij doen dit reeds eenigen tijd tevoren, en zijn dus in zeker opzigt weervoorspellend, hetgeen reeds is aangeteekend door (*)Plinius. Historia nat. XVIII.35. (Linnaeus, Mattuschka.)

<<Noot Luc: (*)Plinius de Oudere, Naturalis Historia: de opgegeven referentie is fout. Men vindt het wel in boek XVIII hoofdstuk 89 (of 129). "Trifolium quoque inhorrescere, et folia contra tempestatem subrigere certum est. De vertaling luidt: " Het is een welbekend feit dat de klaver huivert en dat de bladeren zich oprichten bij het naderen van een onweer." Dit is zowat het tegengestelde van van Halls uitleg. Nochtans is wat van Hall beweert juist. Vermoedelijk dicht Plinius de klaver nogal menselijke gevoelens toe en is het niet letterlijk te nemen. >>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina