Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava    Zie de volgende pagina »

Plaat 365 in deel V

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1828

Carex riparia

Oeverzegge

Overzicht Carex riparia op deze site

Foto's Carex riparia op internet

Carex riparia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Carex riparia in Plantago PlantIndex

Carex riparia - Oever Rietgras

Groeiplaatsen

In moerassen, in slooten enz., op zeer vele plaatsen in ons land. De afgebeelde plant uit veenachtige moerassen om Amsterdam.

Huishoudelijk Gebruik

Hoe zeer de soorten van dit geslacht bijna allen door het vee niet gebruikt worden, en deze soort vooral harde bladen heeft; verklaart echter Linnaeus in zijne Praelect. in ord. nat. ed. Giseke p. 133, dat zij, althans de C. acuta, die met de onze gelijk in eigenschappen kan gerekend worden, gaarne door Runderen gebruikt wordt, zoo als reeds Virgilius (Georg.III, vs. 231) van den stier zou verklaard hebben "Carice pastus acuta," (*) doch waar Virgilius den stier juist in eenen toestand voorstelt, dat hij zich met slecht voedsel behelpt. Mattuschka geeft op, dat het vee het alleen gebruikt in grooten honger, maar hiervan zoodanig kan opzwellen, dat zij sterven, hetgeen Schreber verzekert alleen het geval te zijn, wanneer dit versch genuttigd wordt, waarom deze ook aanraadt, het aan de Paarden alleen gedroogd onder het hooi te geven. Wij menen dat hetgeen de oude Lobel, van de rietsoorten zegt, "Onze herders en koeijenmelkers prijzen het niet zeer, omdat de koeijen hetzelve niet gaarne eten en niet veel melk daarvan geven, want het is zuur en hard," omtrent onze en andere soorten van dit geslacht waar zij, terwijl zij ook in vochtige landen groeijende, een onkruid is, dat naauwlijks is uitteroeijen, en door hare wortelen zeer veel voedsel uit den grond rooft.

<<Noot Luc: (*) Carice pastus acuta: zich voedt met stekelige zegge. Vergilius heeft het hier over een stier die afdruipt na een verloren gevecht om een wijfje en zich overgeeft aan kastijding en oefening.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina