Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava    Zie de volgende pagina »

Plaat 362 in deel V

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1828

Ornithogalum umbellatum

Gewone vogelmelk

Overzicht Ornithogalum umbellatum op deze site

Foto's Ornithogalum umbellatum op internet

Ornithogalum umbellatum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ornithogalum umbellatum in Plantago PlantIndex

Ornithogalum umbellatum - Schermbloemige Vogelmelk

Groeiplaatsen

In weilanden en boschachtige met gras begroeide plaatsen.

Zij groeit in de meeste onzer Provincien en is vooral in vele streken van Holland waargenomen. De afgebeelde plant is gevonden aan den Ringdijk bij Amsterdam.

Huishoudelijk Gebruik

Linnaeus geeft in zijne Praelect. Ord. Nat. ed. Giseke bl. 287 den wortel op als eetbaar, en dat dezelve eertijds en nog heden in Palestina door behoeftigen als spijze gebruikt wordt: Dat ook deze plant bij de belegering van Samaria, volgens II Koningen 6 vs. 25, voor groote sommen als spijze werd verkocht. De beroemde plantkundige Hasselquist, vond onze plant overvloedig in Palestina, en in de Flora Palaestina in Linn. Am. acad. vol.IV vindt men den naam, welke hieraan in dat land gegeven wordt, namelijk Chirchonim (*), zijnde het oorspronkelijke woord in het bovengenoemde vers, dat volgens onze gewone overzetting van den Bijbel vertaald is door duivenmest, doch hetgeen de nieuwere overzetters vertaald hebben door gerooste Erwten. Het zou bij de Engelschen genoemd zijn Bethlehems Star, uit hoofde dat het zoo veelvuldig in Palestina groeit.

Beckmann noemt het onder de fraaije tuinplanten met regt op.

<<Noot Luc: (*) Chirchonim: in feite vindt men op blz 17 van deze Flora Palestina (1756) van Joh. Strand (in: Amoenitates Academicae Vol IV) het woord 'Chirjanim'. Zie: http://huntbot.andrew.cmu.edu/HIBD-PDF/LinnaeanDiss/Liden-070.pdf
Ik heb aangaande deze zaak het advies ingewonnen van mensen in Israël en uit wat ze mij mede deelden kan ik een aantal dingen concluderen.

  • In vers 25 staat er 'chare (div) jonim' = uitwerpsel (mest) duiven. Het woord tussen haakjes is een suggestie (hier een eufemisme voor het onbetamelijke woord chare).
  • Het vraagstuk, wat die 'duivenmest' wel mag zijn, blijft tot op heden open. De oorspronkelijke tekst is dan ook dikwijls aangepast en van suggesties voorzien. Misschien is het een Ornithogalum, niet noodzakelijk O. umbellatum, ofwel een of andere peulvrucht. Maar het zou eveneens letterlijk duivenmest kunnen betekenen, die dan als brandstof zou gebruikt zijn in het belegerde Samaria. Heel gek is dat niet! In sommige streken waar hout schaars is of brandstof duur, gebruikt men gedroogde mest om een vuur te stoken. Deze thesis wordt door de meeste auteurs aangehouden. De thesis als zou het om Ornithogalum gaan, werd misschien uit overdreven schroom naar voren geschoven door slechts één Europese (protestantse?) exegeet die vond dat een vies woord, als duivendrek, niet Gods woord kon zijn?
  • Charjonim (chirjonim) lijkt een degelijke transcriptie van het Hebreeuwse woord in Koningen 6:25. Het is een zeer zelzame woordcombinatie die nergens anders in de geschriften opduikt. De moderne Hebreeuwse naam voor Vogelmelk is trouwens "netz hachalav"; netz=havik en halav=melk. Dit woord staat trouwens in de Talmoed. Zie: http://bible.cc/2_kings/6-25.htm voor een uitgebreide analyse van de bijbeltekst.
    Verschillende soorten vogelmelk worden als voedsel gebruikt. Om het gif te neutraliseren worden de bollen geroosterd. De smaak wordt in Israël niet als lekker omschreven.
  • In verband met de naam 'Ornithogalum' schrijft Smith in zijn English botany, vol.2 pl. 130: "May not that denomination apply to the white fluid which always accompanies the dung of birds, and is their urine? One may almost perceive a similar combination of colours in the green and white of this flower, which accords precisely with the description Dioscorides gives of his Ornithogalum.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina