Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava    Zie de volgende pagina »

Plaat 356 in deel V

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1828

Salicornia europaea

Kortarige zeekraal

Overzicht Salicornia europaea op deze site

Foto's Salicornia europaea op internet

Salicornia europaea en Salicornia herbacea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Salicornia europaea in Plantago PlantIndex

Salicornia herbacea - geleedde Zeekraal

Groeiplaatsen.

Aan de zeekust, vooral op vochtige kleigronden.

Door de Gorter opgegeven, langs het Zee- en Maas-strand bij 's Gravesande: aan het Zeestrand bij de Helder, in Zeeland en Groningen, ook bij Harderwijk. Door Meese bij Harlingen en Franeker gevonden en door mij in overvloed op de vochtige buitendijksche kleigronden aan het IJ, bij Amsterdam, vanwaar ik de afgebeelde Plant heb genomen.

Huishoudelijk Gebruik.

Het gebruik van deze Plant tot spijs kan niet bij uitsluiting alleen aan de Engelschen worden toegekend, gelijk alle buitenlandsche Schrijvers, die het nuttig gebruik der gewassen opgeven, vermelden. Deze Plant wordt ook bij ons, vooral in Zeeland, tot spijze opgezameld en als gewone groente gestoofd, of ook gekookt, van de Steeltjes afgestroopt en koud, als salade gebruikt, hetwelk eene aangename en gezonde spijze oplevert, zoo als mij bij ondervinding gebleken is. Het wordt ook wel in azijn ingelegd, en bewaard om in den winter te kunnen genuttigd worden. — Uit hoofde van het ziltachtige in deze Plant voorhanden, verklaart ook Linnaeus in zijne Fl. Suec. dat hetzelve zeer door het vee gezocht wordt.

Door velen wordt ook opgegeven, dat onze Plant, gelijk vele andere Zee-Planten, door verbranding goede Soda zoude opleveren; doch Dr. J. Baster geeft in zijne Natuurkundige Uitspanningen, D.II. bl. 120 en verv. twee proeven op, de eene door Prof. Gaubius, de andere door hem zelve genomen, waarbij uit de gebrande asch dier Plant wel gemeen keukenzout, maar geen mijnstoffelijk loogzout (Carbonas sodae) werd verkregen. Prof. St. J. van Geuns (zie de Verhand. van de Holl. Maatsch. der Wetensch. DXXVI. bl. 290 en verv.) kwam het echter niet onwaarschijnlijk voor, dat de min gelukkige uitslag dezer proeven was toe te schrijven aan de bijzondere wijze van bewerking en branding hiertoe gebezigd en gelooft, dat men althans een gemeener soort van Soda uit onze plant zoude kunnen bereiden, hetwelk, schoon het al minder dienstig mogt bevonden worden tot linnen-bleekerijen, of tot het maken van zeep, ten minste van een zeer goed gebruik zoude kunnen zijn voor de glasfabrieken. Volgens Berzelius wordt de meeste Soda verkregen uit de Planten van de geslachten Salicornia en Salsola, en van de Salicornia herbacea heeft G.H. Stoltze in het Berlinisches Jahrbuch für die Pharmacie 1816. B.XVII. p. 144-158 eene scheikundige analijse gegeven.

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina