Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava    Zie de volgende pagina »

Plaat 324 in deel V

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1828

Trifolium pratense

Rode klaver

Overzicht Trifolium pratense op deze site

Foto's Trifolium pratense op internet

Trifolium pratense bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Trifolium pratense in Plantago PlantIndex

Trifolium pratense - Roode Klaver

Groeiplaatsen.

In goede graslanden en graspaden.

Algemeen, vooral in vruchtbare en niet hoog liggende gronden: ook in duinvaleijen van Noord-Holland.

Huishoudelijk Gebruik.

Deze Plant is na de Grassen het voortreffelijkste voeder voor Paarden, Runderen en Schapen, waartoe het opzttelijk geteeld wordt, hetzij afzonderlijk, hetzij onder Haver, Garst, Rogge of Peen. Deze teelt is te gelijk voor den akker hoogst weldadig; opent en zuivert den grond, belet het onkruid en bereidt den akker op de beste wijze voor een volgend graangewas; zelfs wordt op sommige akkers het braakbaar hierdoor uitgewonnen: het is niet alleen op klei- maar ook op bemesten zandgrond een voordeelig gewas. De vorderingen van den landbouw van eenige streek kenmerken zich naar de meer of min algemeene teelt van dit voeder, hetgeen of door het vee afgeweid, of groen gesneden, of tot hooi gedroogd, voor hetzelve een uitnemend voedsel is. Het vermeerdert echter bij de koeien meer het vet, dan de melk, en het groene voeder moet aan het vee niet alleen bij uitsluiting toegediend worden, hetgeen bij de Runderen de ziekte van opgeblazenheid verwekt, gelijk ook bij de Schapen.

De Bloemen leveren ook een grooten overvloed van honig, en worden door de Bijen sterk gezocht. — Uit de gedroogde Bloemen wordt door de Ieren zeker brood bereid, Chambroch (£) genaamd, waarmede zij volgens Raij Hist. Pl. p. 944 voortreffelijk gevoed worden. Ook kan men hiermede de wolle groen verwen. Linneus fl. lapp.(*)

Volgens den door-ervarenen Ph. Miller sterft de Wortel, wanneer het Zaad rijp wordt, en zou de Plant ♂ zijn; maar afgeweid of gesneden wordende, spruit de wortel weder uit en duurt veel langer. Hij raadt uit zijne langdurige ondervinding aan, om het niet onder graan en ook niet in de Lente, maar in Oogstmaand te zaaijen. Bij eene vochtige Lente verrot het ligt, en bij droogte in dat jaargetij komt het dikwijls niet op: ook oordeelt hij beter, het na de eerste snede te laten afweiden, dan het ten tweedemale te snijden.

<<Noot Luc: (£)Chambroch of shamrock: één van de meest bekende teksten omtrent dit gebruik bij de Ieren werd geleverd door Lobelius in zijn " Kruydtboeck oft beschrijvinghe van

allerleye Ghewassen," 1581 p. 34 (2de deel)zie: http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-98031&I=1035&M=pagination

Een kritische tekst aangaande het onderwerp wordt geleverd door N. Colgan: 'The shamrock in literature: a critical chronology' in The journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland (1849), p 211-226 & 349-361. Zie: http://www.archive.org/details/journalofroyalso26royauoft

Een ander aanbevelens werk hieromtrent is 'Myths and legends of flowers, trees, fruits, and plants' door C.M. Skinner; p89-92 'Clover and shamrock' zie: http://www.archive.org/details/mythslegendsoffl00skin

(*) Flora Lapponica: zie http://books.google.be/books?id=aEo-AAAAcAAJ&printsec=frontcover p221>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina