Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 301 in deel IV

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1822

Euphorbia peplus

Tuinwolfsmelk

Overzicht Euphorbia peplus op deze site

Foto's Euphorbia peplus op internet

Euphorbia peplus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Euphorbia peplus in Plantago PlantIndex

Euphorbia Peplus - Tuin Wolfs-melk

Groeiplaatsen.

In Moeshoven en op Bouwakkers zeer algemeen.

Huishoudelijk Gebruik.

Als schadelijk in de weiden opgegeven, door S.J. Brugmans. Van dezelfden Hoogleeraar vindt men eene Waarneming medegedeeld, in J.V. Coulon (*) Dissert. Acad. de Humorum indole a vi vitali vasorum derivanda, p.78, 79, en van daar overgenomen in vele werken over de Natuurkennis der Planten, als of de Planten door hare Wortels uitwerpselen zouden loozen, welke aan andere Planten nadeelig zouden zijn: alzoo zoude onze Wolfsmelk bijzonder aan het Vlas schade doen. De Proeven, welke met deze en andere in de gemelde Dissert. Acad. opgenoemde Planten, door mij in het klein genomen zijn, door die Planten in onderscheidene potten te zaaijen; hebben deze waarneming niet bevestigd, daar de Planten allen goed opkwamen, groeiden, en bloeiden. Het melkwitte sap der Plant wordt door de Landlieden gebruikt tot het verdrijven der wratten.

<<Noot Luc: (*) Julius Vitringa Coulon (°Leeuwarden 1767) zie: http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu04_01/molh003nieu04_01_0723.htm

Zijn dissertatie 'de mutata humorum in regno organico indole a vi vitalli vasorum derivanda' tot het behalen van zijn doctorstitel luidt in het Nederlands: 'De verandering, welke de vloeistoffen ondergaan in het organische rijk, afgeleid uit de werking der levenskracht van de vaten'.

Een gelijkaardig onderzoek werd o.a. ook uitgevoerd door H.C. Van Hall en staat beschreven in 'Bijdragen tot de natuurkundige wetenschappen' (1831) Vol. 6 p.195. te lezen op Google Boeken. In de 19de eeuw stond dit onderwerp nog sterk ter discussie, maar tegenwoordig heeft men al heel wat inzicht verkregen in dit domein: de allelopathie of de biochemische interacties waarbij de ene plant de andere nadelig beïnvloedt.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina