Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 300 in deel IV

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1822

Acer pseudoplatanus

Gewone esdoorn

Overzicht Acer pseudoplatanus op deze site

Foto's Acer pseudoplatanus op internet

Acer pseudoplatanus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Acer pseudoplatanus in Plantago PlantIndex

Acer Pseudo-Platanus - Eschdoorn Ahorn

Groeiplaatsen.

In Bosschen.

Buiten Harderwijk en Nijmegen. In Utrecht aan de Goojer Wetering achter Zandenburg. In Holland in het Bosch van het huis te Nieuwenburg, buiten Alkmaar: in den Haarlemmerhout: in de duinvlakte, groot Berkheij achter Wassenaar: ook bij Waalsdorp. In het Haagsche Bosch en vele andere Bosschen.

Huishoudelijk Gebruik.

Het hout van dezen Boom is wegens zijne vastheid en fijnheid van draden, tot zeer fijn werk geschikt en kan tot allerlei draaiwerk gebezigd worden, zoo als de Engelsche en Duitschers het hout hiertoe gebruiken. Als brandhout heeft het eene onaangename lucht. Van de Lente tot aan den Herfst is de boom vol van sap, hetwelk zoeter is dan van den Berk, en waarvan even als van den suiker-Ahorn, Acer saccharinum, suiker kan bereid worden. Duhamel, Mattuschka. Voor Plantsoenen en dekking van woningen is het wegens zijn fraai loof een der aangenaamsten Boomen, doch de Bladen verkrijgen dikwijls zwarte vlekken ($), welke Houttuyn inzonderheid meent opgemerkt te hebben, wanneer zij bij of onder Eiken staan. Zij kunnen, volgens Miller, beter dan vele andere boomen de zeewinden weerstaan. De Bladen kunnen tot voedering van het vee dienen. Wil men den Boom van Zaad voortkweeken, zoo moet het Zaad rijp zijnde, terstond gezaaid worden, wanneer het in de volgende Lente opkomt (*): wacht men met zaaijen tot dien tijd, zoo zal men het zelden in dat zelfde jaar zien opkomen. Miller.

<<Noot Luc: ($) zwarte vlekken: de zogenaamde inktvlekkenziekte, veroorzaakt door de schimmel 'Rhytisma acerinum'. De zwarte kleur is die van de sporen. Bij vrijstaande bomen zien we weinig of geen aantasting. Bij hoge luchtvochtigheid gedijt de schimmel goed. Bomen, die overschaduwd worden, hebben, zoals Kops terecht beweert, inderdaad meer kans om geïnfecteerd te geraken.

(*)Bedoeld wordt: Als men het zaad in de volgende lente wil zien opkomen.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina