Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 290 in deel IV

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1822

Matricaria recutita

Echte kamille

Overzicht Matricaria recutita op deze site

Foto's Matricaria recutita op internet

Matricaria recutita bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Matricaria recutita in Plantago PlantIndex

Matricaria Chamomilla - Kamille Moederkruid

Groeiplaatsen.

Aan de kanten van wegen en akkers, vooral op eenigzins veenachtige kleigronden zeer algemeen, inzonderheid in Holland, vooral om Amsterdam. Minder komt zij voor op hooge en stijve kleigronden, waar doorgaans de stinkende Kamille, (Anthemis Cotula) in het laatste vijftal onzer Flora afgebeeld en beschreven (*), in groote menigte groeit, en voor onze Plant wordt opgezameld voor de Apotheken.

Kracht en Geneeskundig Gebruik.

De Bloemen dezer Plant, in de Bataafsche Apotheek onder de noodwendigste artsenij-middelen opgegeven, kunnen, gedroogd zijnde, van die der bovengenoemde stinkende Kamille, welke in de gezegde Apotheek niet vermeld wordt, dadelijk onderscheiden worden door het spits kegelachtige en naakte ontvangbed, het geen wij hierom in vele bijzonderheden hebben doen afbeelden, en hetwelk bij de stinkende met borstelige stoppeltjes bezet is; terwijl ook de reuk der Bloemen van onze Kamille meer specerij-achtig en aangenamer is.

De kracht van Kruid en Bloem is windbrekende, pijnstillende en versterkende. Zij worden wel eens met nut gebruikt in tusschenpoozende koortsen; uitwendig als verwamende en verdeelende pappen en stovingen; derzelver aftreksel tot lavementen. Dit artsenij-middel is in veelvuldig gebruik: men zie hierover onder anderen A. Von Haller, Hist. stirpium Helv. T1 p.43. No.101.

Huishoudelijk Gebruik.

De plant is dienstig tot groen verwen; (Reuss) wordt gebruikt door Runderen, Schapen en Geiten, maar door Paarden en Varkens geweigerd (Pan Suecus) en is zelfs voor Schapen een aangenaam voedsel. (Mattuschka), doch door Brugmans als schadelijk voor het vee opgegeven. Beckmann telt het teregt op onder de onkruiden van den akker.

<<Noot Luc: (*) Kamille, (Anthemis Cotula): zie Plaat 284.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina