Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 278 in deel IV

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1822

Althaea officinalis

Heemst

Overzicht Althaea officinalis op deze site

Foto's Althaea officinalis op internet

Althaea officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Althaea officinalis in Plantago PlantIndex

Althaea officinalis - Gemeene Heemst

Groeiplaatsen.

Tusschen het riet aan de Zeedijken, en in Vaarten, vooral van zout water.

Aan de Dijken van het Y, en van de Zuiderzee, en verder door geheel Noord-Holland, †. — Bij Zwol, Kampen en elders in Overijssel. In Gelderland, bij Doornspijk en Westerfoort, Lathum en aan de Dijken van Maas en Waal. — Tusschen Bunschoten en Emmenes. Om Amsterdam. In Zuid-Holland, bij 's Gravezande, en volgens Schuurmans Stekhoven, ook aan den Rijnkant, buiten de Witte Poort, te Leyden. — Door Favrod de Fellens gevonden langs den Eem, tusschen Amersfoort en den Eembrug.

Kracht en Geneeskundig Gebruik.

De Plant in de Bataafsche Apotheek onder de onontbeerlijkste Geneesplanten opgegeven. — De Wortel is een der gebruikelijkste winkelmiddelen in den hoest, het zijdewee (*), en bij eene pijnelijke waterloozing, als verzachtende, strelende en inwikkelende (**). Het Kruid maakt een bestanddeel uit van de Herbae quinque emollientes, in de andere Apotheken voorkomende: het wordt het meest uitwendig gebruikt in verzachtende en weekmakende stovingen. De Bloemen bezitten dezelfde kracht, maar zijn minder in gebruik.

Huishoudelijk Gebruik.

Bij geenen Schrijver vindt men berigt, wegens eenig ander gebruik dezer Plant, behalve in de Geneeskunde, dan bij den Spaanschen Kruidkundigen J. Cavanilles in zijne Monadelphiae Dissert II. pag. 29. uitgegeven Ao. 1790 te Madrid. Deze geeft op, dat de vezels van den Steng, even als Hennip afgescheiden wordende, zachte, fijne, sterke, witte draden geven, welke behoorlijk bereid zijnde, eene zeer goede stof opleveren tot Touwerk. — In den jare 1814, heeft een verdienstelijk Landgenoot Corn. Buis Zwart, Landman te Aartswoude in Noord-Holland, ontdekt, dat uit den Bast van den Steng dezer Plant draden konden bereid worden tot Touwerk; zonder dat men kan onderstellen, dat deze Landman van bovengemelde opgaaf van Cavanilles onderrigt zal zijn geweest. Zijne ontdekking aan het Gouvernement bekend gemaakt zijnde, werd dezelve door de eerste klasse van het Koninklijke Nederlandsche Instituut van Wetenschappen onderzocht, en het bleek, dat de draden door gemelden Buis uit deze Plant bereid en ter onderzoek ingezonden, zulk eene sterkte bezaten, dat een touwtje van één half duim omtrek, uit in eengevlochte draden bestaande, ruim 300 ponden kon dragen. Op het gunstig rapport der gemelde klasse is door Zijne Majesteit aan den ontdekker eene aanmerkelijke gift toegestaan, om Hem tot verdere proefnemingen aantemoedigen. Men zie het verslag van de eerste openbare vergadering derzelve klasse in 1817, bladz. 21 en 22. Volgens C. Sprengel, Hist. rei Herbariae, vol. I. pag. 146. zou deze Plant de Hibiscus zijn, door Virgillius, Ecloga X: vs. 71. genoemd, als zeker draadwerk kunnende opleveren, zoodat alsdan dit gebruik toen reeds bekend zou moeten geweest zijn.

<< Noot Luc: (*) zijdewee: steken in de zijde, ter hoogte van de milt. Sommigen beweren dat het veroorzaakt wordt door het hevig samentrekken van de milt; maar de pijn wordt volgens anderen veroorzaakt door lucht in de darmen, en volgens nog anderen door een kramp in het middenrif.

(**)inwikkelende: hiermee wordt bedoeld dat er een laagje slijm wordt gevormd dat beschermend werkt.

($) : Herbae quinque emollientes : "Quinque Herbae emollientes sunt Althaea, Malva, Violaria, Branca ursina, Mercurialis, quibus addunt Atriplicum, Betam, et Parietariam." zegt Theodor Zwinger in zijn 'COMPENDIUM MEDICINAE UNIVERSAE' (Basel 1724) p.307: dus deze 5 weekmakende kruiden zijn: Heemst (Althaea officinalis), Kaasjeskruid (Malva ), Viooltje (Violaria; Viola) , Acanthus (Branca ursina; Acanthus mollis) , Tuinbingelkruid (Mercurialis annua) ; daar voegen ze nog aan toe: Melde (Atriplex), Warmoes (Beta vulgaris var. cicla) en Groot glaskruid (Parietaria officinalis).>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina