Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 272 in deel IV

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1822

Scleranthus perennis

Overblijvende hardbloem

Overzicht Scleranthus perennis op deze site

Foto's Scleranthus perennis op internet

Scleranthus perennis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Scleranthus perennis in Plantago PlantIndex

Scleranthus perennis - Overblijvende Hard-Bloem

Groeiplaatsen.

Op schrale Zandgronden.

In de Binnenduinen van Wassenaar en Loosduinen; onder Overveen: ook aan de holle Bilt buiten Utrecht, en op andere plaatsen.

Huishoudelijk Gebruik.

Dit is de vermaarde Plant, aan welker wortels in Polen de Coccos polonicus, een schildluis (*) gevonden wordt, welke roode korrels oplevert, die een bloedrood Sap geven, welke eene voortreffelijke verwstof zijn, genaamd Poolsch Grein, of Scharlaken Grein, beschreven door Breyn (**) in Act. phys. med. Ac. N. C. vol. III. en door Houttuyn ($) in zijne Natuurl. Hist. D. I. st. X. bl. 484 env. Dit werd volgens Mattuschka Fl. silesiaca vol. II. p. 376. (£)in Polen bij eenige duizende ponden verzameld en verkocht. Het Bataafsche Genootschap te Rotterdam, heeft eenige jaren geleden eene prijsvraag opgegeven, of dit ook hier te lande gevonden wordt, doch dit is zonder gevolg gebleven. Ook oordeelt St. J. V. Geuns, in de Verh. der Holl. Maatschappij D XXVI bl. 313, dat deze Plant in ons land te schaars en te veel verspreid groeit, om daaraan veel van dit grein te kunnen opzamelen, indien het al in ons vaderland zou gevonden worden.

De Plant wordt door het Vee geweigerd. In het losse zand groeijende geeft het eenige vastheid en humus aan dezen grond. Crome.

<<Noot Luc: (*) 'Coccus polonicus', tegenwoordig 'Porphyrophora polonica, leeft op een 60-tal plantensoorten, maar vooral op Scleranthus perennis, zoals Kops terecht beweert. Deze schildluis is tegenwoordig zeer zeldzaam en met uitsterven bedreigd. Het volwassen wijfje meet tot 6.5mm lang. (http://en.wikipedia.org/wiki/Polish_cochineal)

Voor meer info over natuurlijke kleurstoffen zie: http://www.luminousgreen.net/botanicolor/ebot9.htm

(**) Johann Philipp Breyne (Breynius) (1680-1764): Duitse wetenschapper die o.a. bekend is om zijn observaties over de Poolse schildluis, 'Historia naturalis Cocci Radicum Tinctorii quod polonicum vulgo audit'. Hij studeerde o.a. medicijnen in Leiden bij Boerhaave.

($) Houttuyn: 'Natuurlyke Historie Of Uitvoerige Beschryving Der Dieren, Planten En Mineraalen / vervolg der Insekten' uit 1766. Zie image 506:484 in : http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN371999944

(£) Fl. silesiaca vol. II: moet zijn Volume 1; het betreft het werk 'Flora silesiaca oder Verzeichniß der in Schlesien wildwachsenden Pflanzen' in 2 delen. Zie vol 1: http://books.google.de/books?lr=&jtp=376&id=frwXAAAAYAAJ&hl=
nl#v= onepage&q=&f=false
>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina