Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 264 in deel IV

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1822

Tragopogon porrifolius

Paarse morgenster

Overzicht Tragopogon porrifolius op deze site

Foto's Tragopogon porrifolius op internet

Tragopogon porrifolius en Tragopogon porrifolium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tragopogon porrifolius in Plantago PlantIndex

Tragopogon porrifolium - Preij-bladige Boksbaard

Groeiplaatsen.

Op hooge Gronden.

Door Meese gevonden aan de kanten van Koornlanden, tusschen Beetgum en Marsum in Vriesland, en door mij veel buiten Amsterdam, op den Ringdijk van de Diemermeer, tusschen den Amstel en het Tolhek van dezelve Meer; als ook buiten Breda. — De Plant zich vroeg in den ochtend sluitende, gelijk de meer algemeene Tragopogon pratense (*), heeft dan zeer veel gelijkheid aan dezelve, en de T. porrifolium zal uit dezen hoofde door plantkundigen waarschijnelijk dikwijls voor de pratense zijn aangezien, te meer dewijl aan de geslotene Bloem door de lange Kelkbladen het paarsche van den Bloemkrans, het geen dezelven, geopend zijnde, anders dadelijk doet onderkennen, niet terstond wordt gezien. Deze Plant zal hierom denkelijk op vele plaatsen van ons Vaderland zijn voorbij gezien, en uit dezen hoofde zullen nog maar weinig Groeiplaatsen van dezelve bekend zijn.

Geneeskundig Gebruik.

De Wortel heeft eene zacht ontbindende, openende, voedende kracht, waarin zij de gewone Boksbaard T. pratense, overtreft, volgens Murray app: medic, t.I. p. 162.

Huishoudelijk Gebruik.

In Engeland wordt zij opzettelijk aangekweekt onder den naam van Salsafy (**), wordende derzelver uitschietende Stengen als Aspergien gebruikt, en eene aangename en voedzame spijs, welke in Engeland zeer gezocht is. Miller Gard. Dict: en Bryant Flora diaetetica ($).

<<Noot Luc: (*) Tragopogon pratense: zie Tragopogon pratensis (Gewone Boksbaard / Gele morgenster)in deel V Plaat 342.

(**) Salsafy: betekent 'Schorseneer', niet te verwarren met onze groente 'Grote schorseneer' (Scorzonera hispanica), een vaste plant, die ook uit het Middellandse Zeegebied werd ingevoerd en hier soms verwilderd wordt aangetroffen. Deze plant wordt besproken in Deel XVI plaat 1237.

($): Charles Bryant (†1799) schreef in 1783 'Flora diaetetica: or, History of esculent plants, both domestic and foreign. In which they are accurately described, and reduced to their Linnaean generic and specific names. With their English names annexed, and ranged under eleven general heads ...and a particular account of the manner of using them; ...' Daarin schrijft hij o.a. het volgende: "This plant is cultivated in gardens by the name of Salsafy, and its roots are dressed and served up at table in a variety of forms. They are of a pleasant, nutritious nature, but though these are at present in the greatest esteem, they are much inferior to those of the pratense.. Zie: http://www.archive.org/details/floraditeticain00bryagoog.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina