Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 262 in deel IV

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1822

Plantago major

Grote weegbree

Overzicht Plantago major op deze site

Foto's Plantago major op internet

Plantago major bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Plantago major in Plantago PlantIndex

Plantago major - Groote Weegbree

Verscheidenheden.

Men vindt hier en daar in Frankryk, Duitschland en Zwitserland, en welke men ook aankweekt in eenige Tuinen van ons Land, onder den naam van gepluimde Weegbree, eene zeer merkwaardige verscheidenheid van deze soort, van welke de Bloemsteng verdeeld is in onderscheide Airen. — Men vindt hier te lande twee andere Verscheidenheden; waarvan de eene veel kleinder is in alle hare deelen en de Bladen glad: de andere heeft bochtig-getande Bladen. (Favrod de Fellens).

Groeiplaatsen.

Aan de Wegen en in Graslanden, overal overvloedig.

Kracht en Geneeskundig Gebruik.

Deze Plant was voorheen meer in gebruik dan tegenwoordig, doch wordt opgegeven in de Bataafsche Apotheek. De Bladen in water of melk gekookt of getrokken, worden gebruikt in Bloedvloeijingen en in den Loop; ook tot mondspoelingen en stovingen. Uitwendig worden zij versch opgelegd tot bedekking en zuivering van ligte wonden. De Wortel eertijds als huismiddel tegen tusschenpoozende koortsen; het Zaad minder in gebruik. Deze Plant maakt met de Galium Aparine, Kleefkruid, volgens opgaaf van het Repertorium der gesammtten Naturk. 1814. p.429. een Ilngredient uit van een middel, in Duitschland vermaard, tegen de dolle honds-beet.

Huishoudelijk Gebruik.

De Plant wordt door Schapen, Geiten en Varkens gegeten; door Paarden en Runderen geweigerd. Linn. Pan Suecus : dus nadeelig in de Weiden, waar het ook door derzelver groote Bladen bij den grond de Grassen verdringt. Het Zaad nog niet volkomen rijp zijnde, is goed voor Kanarie-Vogels en Putters. (Mattuschka).

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina