Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 252 in deel IV

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1822

Cicuta virosa

Waterscheerling

Overzicht Cicuta virosa op deze site

Foto's Cicuta virosa op internet

Cicuta virosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cicuta virosa in Plantago PlantIndex

Cicuta virosa - Vergiftige Water-Scheerling

Groeiplaatsen.

In moerassen en veenachtige slooten.

In Groningen bij het Hoornsche Diep, en aan de Ossebrink achter de Zickelhorst, ook bij de Waterhuizen buiten de stad Groningen. — In Vriesland door Meese alleen aangeteekend, in een sloot aan den rijweg buiten Tietjerk, en in eene moerassige plaats bij Wolvega. — In de vaart tusschen Kampen en Zwolle † aan het Konings Meir, bij Meerveld op de Veluwe. Om Nijmegen. Bij Culenburg, ook in het Spoel tusschen die stad en Everdingen. — In de Venen van Waterveen en bij den voetängel †. om Amsterdam, om den Haag, in de Venen bij Delft, vooral ke Nooddorp †. en op vele andere plaatsen.

Kracht en Geneeskundig Gebruik.

Eén der vergiftigste van onze Inlandsche Gewassen. De geheele Plant, vooral de wortel, gekneusd wordende, heeft eenen bijzonderen, met dien van dille en sellerij, overeenkomenden reuk, en de wortel bevat een wit vocht, hetwelk aan de lucht blootgesteld, spoedig bruin wordt. De smaak der Plant is peterselieachtig, doch de reuk zoowel als de smaak gaan door droogen verloren. — Van hare schadelijke en doodelijke uitwerking vindt men vele droevige voorbeelden opgeteekend, vooral die bij menschen plaats hadden. Het gebruik der Plant veroorzaakt bedwelming, duizeligheid, slaap , stuiptrekkingen, zinneloosheid, en zelfs den dood. Het beste tegengift bestaat in Braakmiddelen, vervolgens sterke koffij en Planten-Zuren of wijn. — Wortel, Steng en Wortel-Bladen, zijn de meest vergiftige deelen. — In de Geneeskunde dient zij thans slechts zeldzaam tot uitwendig gebruik in verhardingen en gezwellen der Klieren, waartoe men het Poeder en verdikte sap met vetstoffen tot een pleister mengt.

Huishoudelijk Gebruik.

De gedroogde Plant wordt zonder nadeelige gevolgen door Paarden, Varkens en Geiten gebruikt, maar versch en groen, is zij voor de meeste dieren niet minder vergiftig dan voor menschen; geen wonder dus, dat volgens Linneus bij de Runderen het bloedpissen hieruit voortkomt. Dezelve geeft van het doodelijke van den wortel voor dit vee treffende voorbeelden op. (Fl. Suec:) Geiten nuttigen dit zonder nadeel, waarvan M. W. Schwencke, in zijne verh. over deze Plant, uitgegeven in 1756, eene door hem genomene proeve opgeeft. Men zoekt zelfs in Noorwegen den wortel op, om dien onder het voeder der Geiten te doen: ook dienen aldaar kleine stukjes van den wortel tot genezing van verscheide ziekten onder de Varkens (Gunner). Dezelve verklaart ook de Plant schadelijk voor Schapen, waaraan echter Gmelin twijfelt. Volgens Galenus worden de spreeuwen vet van het zaad (Schwencke). — Ph. Miller heeft bij eene verplanting der wortels in gelijksoortig water, de Plant nooit langer dan éénen Zomer kunnen behouden, daar zij in den Winter stierven.

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina