Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava   Zie de volgende pagina »

Plaat 242 in deel IV

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1822

Ulmus glabra

Ruwe iep

Overzicht Ulmus glabra op deze site

Foto's Ulmus glabra op internet

Ulmus glabra en Ulmus campestris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ulmus glabra in Plantago PlantIndex

Ulmus campestris - Gemeene Olm

Groeiplaatsen.

In Klei en andere Gronden, die niet te droog zijn.

Kracht en Geneeskundig Gebruik.

De binnenste Bast van dezen Boom is uit dunne Bladen zamengesteld. Zij heeft eene bruinrode kleur, en een bitteren en zamentrekkende smaak. Het afkooksel van dezelven, met water vervaardigd, is zeer slijmig, en bevat daarenboven veel Looijersstoffe en een weinig Keukenzout. Doctor Lysons, (Medic. Transact. vol.2 p.204.) roemt dezen Bast, in een afkooksel toegediend, zeer als middel tegen Huidziekten, vooral tegen verouderde Schurft; de genezing geschiedde langzaam, doch miste nimmer. De Bast moet van niet zeer oude Boomen genomen, en in het Voorjaar ingezameld worden.

Huishoudelijk Gebruik.

Het Hout is zwaar, vast en hard, en rot niet spoedig. Het is zeer dienstig voor Sluis- en Waterwerken. Het komt in hardheid het naast aan Nootenboomen-hout, en is dus zeer geschikt tot alles, waartoe hard hout nodig is. Het knoestige hout is het sterkst en duurzaamst. Ook is het zeer goed om te branden, en geeft mede goede Houtskolen.

Volgens Gunner gebruiken de arme lieden het slijmerige van den Bast, na dit in water geweekt te hebben, om onrijp meel of graan, dat door de vorst is aangedaan, tot deeg te bereiden. — De jonge Bladen zijn aangenaam voor het Vee, en worden ook bij nood door de Zijwormen gebruikt, maar de Bloemen zijn schadelijk voor de Bijen, (Ehrhart, aangehaald door Gattenhoff). Het Zaad wordt door de Vogels zeer bemind, en hierdoor moet dus ophouden de verwondering, door Houttuyn te kennen gegeven, wegens de schijnbare verkwisting der natuur in de voortbrenging van het menigvuldige Zaad, hetgeen zoo zelden gelegenheid vindt om uittespruiten en dus verloren schijnt te gaan, daar het integendeel veel tot nut der Vogelen strekt. — Deze Boom om Graslanden geplant, schaadt het Gras niet. (Fl. Suec.) Hoe deze Boom van knoesten, gaten en lekken te genezen zij, zie men Magazijn van Landbouw, Deel II. bladz.292 e.z.v.

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina