Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava    Zie de volgende pagina »

Plaat 235 in deel III

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1814

Sonchus oleraceus

Gewone melkdistel

Overzicht Sonchus oleraceus op deze site

Foto's Sonchus oleraceus op internet

Sonchus oleraceus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sonchus oleraceus in Plantago PlantIndex

Sonchus oleraceus - Moes Melk-Distel

Verscheidenheden.

De hier afgebeelde en beschrevene is de laevis, zachte, welker Bladen vele onderscheide gedaanten aannemen naar mate van den verschillenden grond, zoo als reeds Linneus heeft opgemerkt: hoe vruchtbaarder en vetter de grond zij, hoe minder de Bladen gereept en met inhammen zijn, en te meer de gedaante verkrijgen van Saladebladen: hoe schraalder grond, hoe sterker de inhammen zijn, bijna als van de gemeene Paardebloem.

Bij de asper (*) ruwe, zijn de Bladen scherp, donkergroen, als in vinnen gedeeld. De inhammen met tanden, die scherp en doornachtig zijn.

Groeiplaatsen.

Langs Wegen, in Moeshoven en op Akkers.

Overal zeer algemeen. De scherpe verscheidenheid bij de zachte, maar niet zoo algemeen, en meest in Klei- en brakke Gronden.

Huishoudelijk Gebruik.

De jonge Bladen hebben in hunne hoedanigheid veel van de Salade, Endivie en andere Moesgewassen, en kunnen als zoodanig gebruikt worden: in het Noorden van Europa trekt men er dadelijk dit nut van. — Het is een aangenaam en saprijk voedsel voor Runderen en Schapen, gelijk het ook zeer gezocht wordt door Hazen en Konijnen, maar hun vleesch bekomt hierdoor een onaangenamen smaak. — De Kanarijvogelen eten het mede zeer gaarne. De Bijen halen veel honig uit de Bloemen. (Mattuschka).

Het is overal een zeer lastig onkruid. Beckmann noemt het onder de Onkruiden in Tuinen het eerst op, en Ph. Miller houdt het wegens het vliegend Zaad zoo nadeelig, dat het volgens Hem in eene geheele nabuurschap behoorde uitgeroeid te worden. — Het uitgeroeide gedroogd zijnde, kan nog als Wintervoeder voor Schapen en Geiten dienen. (Mund, vom Unkraute.)

<< Noot Luc: (*) de variëteit 'asper' is in feite de zeer sterk gelijkende soort Sonchus asper, Gekroesde melkdistel. Pas later zal het verschil duidelijk worden en als dusdanig herkend door Kops. Zie: Plaat 543 in deel VII.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina