Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava    Zie de volgende pagina »

Plaat 231 in deel III

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1814

Phragmites australis

Riet

Overzicht Phragmites australis op deze site

Foto's Phragmites australis op internet

Phragmites australis en Arundo Phragmites bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Phragmites australis in Plantago PlantIndex

Arundo Phragmites - Dek-Riet

Groeiplaatsen.

Aan de kanten van Meren, Vaarten en Slooten, zoo van zoet als brak water.

Algemeen door geheel Holland.

Huishoudelijk Gebruik.

Bekend is het groote nut, dat hiervan getrokken wordt tot het dekken van de Woningen der Landlieden, van Schuren, Hooi- en Graanbergen; tot het maken van Wanden voor Hutten om het Leem daarop te doen hechten; tot het vervaardigen van Rietschuttingen en Rietmatten, dienende tot Windschermen en velerhande Bedekkingen. Tot alle deze einden wordt dit Riet op de meeste plaatsen zorgvuldig gesneden en opgezameld; zelfs worden in eenige streken, gelijk in den Hulgewaard, Berkmeer en andere plaatsen van Noord-Holland, de laagste en slechtste Landen opzettelijk tot Rietbosschen of Rietvelden aangelegd en met Dijkjes omringd; wordende alles verder zoodanig ingericht, dat men naar welgevallen daar water in en af kan tappen. Men vindt bij zoodanigen aanleg goede rekening, gelijk dit alles met de wijze van behandeling naauwkeurig is opgegeven door L. Meenderink, in de Verhandelingen van de Maatschappij van Landbouw D.V.St.I.bl.50-59.

In Schotland zou men van den Wortel brood maken, dat niet onsmakelijk is. In Sweden trekt men van de Bloem-Pluimen eene groene kleur, vooral op Wol. Men zegt, dat Paarden en Runderen zeer gretig zijn naar den Wortel. (Gunner). — De Bladen zijn, noch versch noch gedroogd, dienstig voor het Vee, zijnde te scherp en te zwaar om te verteren: ook hebben zij eene afdrijvende kracht, en zijn dus bovenal schadelijk voor zwanger Vee; (Mattuschka) nogtans telt Beckman het op onder de nuttige Grassen voor Weiden, met bijvoeging, dat men dit Riet, zoo lang het jong is, in Gottingen tot voedering gebruikt: dit zou bijna ongeloofelijk zijn, werd het niet door dezen achtenswaardigen Hoogleraar van Gottingen zelve verzekerd. — Van de nog niet bloeijende Bloem-Pluimen zijn gardjes gemaakt en aan de voormaligen Oeconomischen Tak aangeboden; bloeijende kunnen zij tot geschikte vliegenwaaijers dienen. Het pluizig Zaad in de ooren komende, kan doofheid verwekken, om dat het er moeijelijk is uit te krijgen. (Linneus).

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina