Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava    Zie de volgende pagina »

Plaat 222 in deel III

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1814

Narthecium ossifragum

Beenbreek

Overzicht Narthecium ossifragum op deze site

Foto's Narthecium ossifragum op internet

Narthecium ossifragum en Anthericum ossifragum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Narthecium ossifragum in Plantago PlantIndex

Anthericum ossifragum - Moeras Antericum

Groeiplaatsen.

In moerassige en veenachtige Heigronden.

In de Veenen bij Haren en elders in Groningen en de Ommelanden †. Op de Bergummer Heide en in de Veenlanden bij Staveren, in Vriesland †. Op de Gagelkamp bij 's Heeren-Loo, buiten Harderwijk †. Op de Gagelkampen, onder Woudenberg en Leusden in het Sticht †. en op andere plaatsen.

Huishoudelijk Gebruik.

Volgens den Pan Suec. van Linnaeus, wordt de Plant door Runderen en Paarden, maar niet door Schapen en Varkens gegeten: echter eten het de Schapen, maar niet zonder nadeel; zelfs Beckman telt dit op onder de Planten die voor hun gevaarlijk zijn. Eertijds werd aan deze Plant toegeschreven, dat de beenderen van Runderen, die dezelve aten, zwak en machteloos werden, zoo dat zij niet konden staan. Bartholinus, Linneus en Pallas hebben dit bevestigd en verklaard, dat zulks in het noordelijkst gedeelte van Europa plaats had, en is hier van de latijnsche soortnaam van beenbrekend ontstaan. Gunner houdt dit in zijne Flora Norvegica voor eene fabel, en verzekert uit den mond van Noorweegsche Landlieden, dat het Rundvee dit gewas schuldeloos kan eten en er in de lente zeer gretig naar is ; terwijl ook D. De Gorter, deszelfs onschadelijkheid voor het vee beweert en teffens verklaart, dat hier van bij ons geene ondervinding is. Nogtans heeft een zeer kundig waarnemer in ons land mij verzekerd, dat het Rundvee, 't geen op de Bergummer Heide, waar deze Plant bestendig in groote menigte groeit, gaat weiden, zeer zwak in de beenderen wordt, zoo dat van sommigen de pooten breken, geljk zulks door de Landlieden in die streek erkend wordt. Misschien verkrijgt de Plant deze nadeelige eigenschap van de scherpe zuurstof, welke in de lage moerassige en somwijlen oerachtige Heide aanwezig is, hoedanigen grond dezelve inzonderheid verkiest; terwijl zij mogelijk in andere gronden deze eigenschap niet aanneemt, en alsdan zonder nadeel door het Vee kan gebruikt worden. (*)

<<Noot Luc: (*) beenbreek groeit dikwijls op zure grond. Die bevat in de meeste gevallen (te) weinig kalk om voor een goede botstruktuur te zorgen. Anderzijds is het biotoop ook zompig, zodat de dieren moeizamer bewegen en gemakkelijker breuken oplopen.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina