Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava    Zie de volgende pagina »

Plaat 204 in deel III

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1814

Lathyrus tuberosus

Aardaker

Overzicht Lathyrus tuberosus op deze site

Foto's Lathyrus tuberosus op internet

Lathyrus tuberosus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lathyrus tuberosus in Plantago PlantIndex

Lathyrus tuberosus - Aard-Aker Latyrus ($)

Groeiplaatsen.

Op klei-bouwlanden.

In Overijssel; Gelderland †; het Departement Utrecht †; in de Landen van Voorne en Putten †; In Zeeland † — ook, naar De Gorter's opgaaf, bij den Haag, doch zeldzaam, zoo als zij ook door mij in dien omtrek niet gevonden is.

Huishoudelijk Gebruik.

In ons Vaderland van een gelijk gebruik op onze tafels als de Kastanjes, en wordt hiertoe algemeen van de akkers opgezameld en verkocht. Zeeland levert de beste op. Gekookt zijnde, geven zij een gezond, ligt verteerbaar en aangenaam voedsel op: somwijlen worden zij ook als Kastanjes gebraden. Door Parmentier en anderen, zijn ze wegens het meelstof, dat zij bevatten, en 't geen meer is dan in de Aard-appelen, aangeprezen; als ook om er Brood van te bakken. — Derzelver gebruik als plaatsvervanger der Koffij, is onlangs door J.L. Christ opgegeven in een Duitsch werkje, vertaald in het Hollandsch door R.J. Brouwer. Door misvatting had men dezelve genomen voor het Amandel Cyper-gras, (Cyperus esculentus), het welk reeds eenigen tijd in plaats van Koffy gebruikt wordt: men nam met de Aard-aker gelijke proeven, wier gelukkige uitkomst in het bovengenoemde werkje vermeld wordt. Gesneden in kleine stukjes, 't zij geschild of ongeschild, en als Koffij gebrand, moet zij volgens Christ, verder als Koffij gekookt en gebruikt worden. De Heer Brouwer nam 6 deelen van dezen gebranden wortel; 3 deelen Indiaansche Koffij, en 2 deelen gebrande Siroop, 't welk nog geen 18 st.(*) 't pond beliep: Hij verklaart deze Koffij in smaak, naauwlijks van ware Koffij te kunnen onderscheiden.

De wortel wordt door varkens gretig opgedolven, en de plant is voor paarden, Runderen en geiten aangenaam en gezond, waarom Mattuschka opzettelijk eenige wortels in de weiden gestoken hebben. — De Bijen lezen uit de Bloemen Was en Honig. In het Hanov. Magaz. 1773. was voorgeslagen: de Bijen in den herfst met fijngestoten Aard-akers, bij Honig gevoegd, te voederen, om dezelve te bedwelmen tot besparing van het winter-voeder, maar volgens Beckman behoort dit nog nader bevestigd te worden.

Op de Akker is zij een der ergste onkruiden, het best door opdelving en het laten omwroeten door varkens, uitteroeijen. Wegens derzelver aankweking zie men Ponse Landb. Schoolb. D.I.bl.78.

<<Noot Luc: ($)ook aard-nooten; niet te verwarren met de aardnoot of pinda (Arachis hypogaea), dat een eenjarig (sub)tropisch gewas is.

(*) 18 st. betekent, afgaande op de Franse tekst, 18 stuivers (sous in Fr.)>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina