Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava    Zie de volgende pagina »

Plaat 201 in deel III

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1814

Lolium perenne

Engels raaigras

Overzicht Lolium perenne op deze site

Foto's Lolium perenne op internet

Lolium perenne en Lolium parenne bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lolium perenne in Plantago PlantIndex

Lolium parenne - Gemeen Raij-gras

Groeiplaatsen.

Op natuurlijke weiden, langs kanten van akkers, langs Wegen en op Dijken, vooral op stijve gronden, door geheel Holland; †

Huishoudelijk Gebruik.

Dit is het echte, vermaarde Raij-gras der Engelschen. De beroemde Ray gaf er reeds grootsten lof van, als het beste en voedzaamste voeder voor paarden. Er zijn in Engeland vele konstweiden van aangelegd, en het zaad is daar algemeen verkrijgbaar. In de nieuwe wijze van Landbouwen D.IV. bl.63 env. is hetzelve ook als zeer voordelig aan onze natie opgegeven, doch zeker met te veel ophef. De groote Haller heeft het veel van zijn lof doen verliezen, en volgens waarnemingen in Duitschland gedaan, is het hard en strooachtig, doch zoo lang het jong is, een goed voeder voor paarden. Op schrale gronden slaagt het wel, gelijk het ook op onze bekorste Duinen van zelve voorkomt: ook is het bij Nijmegen op ontgonnen heigrond gezaaid met de Medicago lupulina (*). (Zie %agazijn van Landb. D.IV.bl.314.) St. J. Van Geuns oordeelde dit gras, gezaaid met Festuca ovina (**), op zulke gronden goed voor schapen; doch in eene Weide nabij den Haag, welke door een grote troep schapen werd afgeweid, zag ik de veelvuldige halmen Raij-gras onaangeroerd staan, schoon het land anders kaal was gegeten. De bovengenoemde W. Curtis ($), die ten dezen zoo veel aanmerking verdient, schrijft de klachten wegens dit gras toe aan eene verkeerde keuze van den grond, welke eene vruchtbare Weide behoort te zijn. De snelle en rijke groei der bladeren en de gedurige uitspruiting der halmen, prijzen hetzelve zeer aan, en het geeft alsdan een aangenaam en voedend gras. — Het korthouden van dit gras schijnt vooral gevorderd te worden, daar de opschietende halmen hard zijn: het zal hierom bij stalvoedering, waartoe het gas gedurig moet gesneden worden, inzonderheid aanmerking verdienen.

<<Noot Luc: (*)Medicago lupulina: hopklaver, zie scan Deel III, Plaat 229.

(**)Festuca ovina: Genaald schapengras Zie Deel VIII, Plaat 577.

($) William Curtis: (1746-1799) Engels botanist en entomologist. Befaamd als stichter van het nog steeds gepubliceerde Curtis's Botanical Magazine. Het genus Curtisia refereert naar hem.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina