Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava    Zie de volgende pagina »

Plaat 199 in deel III

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1814

Petasites hybridus

Groot hoefblad

Overzicht Petasites hybridus op deze site

Foto's Petasites hybridus op internet

Petasites hybridus en Tussilago hybrida bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Petasites hybridus in Plantago PlantIndex

Tussilago hybrida - Bastaard Hoefblad

Groeiplaatsen.

Aan kanten van dijken, wallen, slooten en vaarten.

Daar de bladen van deze soort en van T. Petasites, volkomen gelijk, en de beide soorten alleen door de bloeiwijze zijn te onderkennen, die echter voor het uitkomen der bladen in het begin van Grasmaand (*), wanneer nog weinige plantkundige waarnemingen geschieden, kan nagegaan worden; zoo schijnen weinige Plantkundigen in de gelegenheid geweest te zijn, om, zoo wel bloemen als bladen van elke soort, op onderscheide plaatsen waartenemen. Wij gelooven ons hierom weinig te kunnen verlaten op De Gorter's opgave van groeiplaatsen dezer beide soorten. — Wij kunnen als zeker melden, dat de T. hybrida gevonden wordt langs de slooten om het Hazepatersveld, buiten Haarlem bij den Hout †, van waar de afgebeelde genomen is, doch welke plaats door De Gorter niet vermeld, maar wel bij de T. petasites wordt opgegeven, schoon onder de menigte, door ons aldaar in den bloeitijd nagegaan, nimmer gevonden. — Commelin had de Petasites aangetekend te groeien tusschen Breukelen en Nieuwersluis, maar De Gorter verzekert, deez de T. hybrida te zijn: voorts laten wij de plaatsen door De Gorter, voor onze soort opgegeven, hier volgen, als: aan de dijkjes in de Wittesteeg te Haren bij Groningen; aan het Bolwerk te Leeuwarden; † bij Herbajum en Dronrijp in Vriesland; bij Harderwijk in de Weisteeg aan de Hoven en omtrent Bisel; te Arnhem op het Glaels; te Westervoort op de Schans; aan de Vaart tusschen Rotterdam en Overschie; en bij Delft. — De Bladen van eene van beide soorten, heb ik aan de Koedijksche Vaart bij Alkmaar; † te Loosduinen bij de Buurt, † en op de wallen van de Willemstad, † in de Zomer aangetroffen, zonder dus te kunnen bepalen, tot welke soort dezelve behoorden.

Huishoudelijk Gebruik.

De Bladen geheel gelaten, zijn onaangenaam voor het Vee, maar klein gesneden en met ander voeder vermengd wordende, zijn ze voor hetzelve aangenaam; (Gmelin) 't geen zeker wel aanmerking verdient, om dat zij eene groote hoeveelheid voeder, die met weinig moeite te verkrijgen is, zullen opleveren: anders behoort zij wegens de grootte der Bladen, welke alle bijstaande Planten onderdrukken , op weiden uitgeroeid te worden. Linn. merkte op, dat Hoenders en ander klein gevogelte bij zwaren regen onder de Bladen schuilen. (Fora Suec.)

<<Noot Luc: (*) Grasmaand: April>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina