Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava    Zie de volgende pagina »

Plaat 184 in deel III

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1814

Bidens cernua

Knikkend tandzaad

Overzicht Bidens cernua op deze site

Foto's Bidens cernua op internet

Bidens cernua bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Bidens cernua in Plantago PlantIndex

Bidens cernua - Neerbuigend Tandzaad

Verscheidenheid.

Met straalbloemen aan den rand, die onzijdig of onvruchtbaar zijn, en welke hierom door Linnaeus en anderen onder de orde der vruchtelooze veelwijverij en onder een ander geslacht gebracht, en genoemd is Coreopsis Bidens; doch het is door latere waarnemingen vooral van Leers beslist, dat dit enkel eene verscheidenheid is van de hier beschrevene, welke in niets anders van dezelve verschilt. Deze Straalbloempjes komen voort, wanneer de Plant diep in het water staat. Leers nam waar, dat de Planten, die in een drogen zomer Bloemen zonder stralen voortbrachten, terzelfde plaats in een jaar, dat het veel geregend had, meest allen Straalbloemen aan den rand hadden.

Indien deze verscheidenheid een ander geslacht onder eene andere orde moest uitmaken, zou men op gelijken grond de verscheidenheid der Centaurea jacea met vruchtbare vrouwelijke Straalbloemen, door den Heer Favrod waargenomen, en opgegeven in onze Flora Bat. D. I. No.59. tot een afzonderlijk geslacht onder de orde der overboodige veelwijverij moeten vormen.

De volgende waarneming van den Heer Favrod schijnt te beslissen en allen twijfel wegtenemen, dat de beide Planten dezelfde soort uitmaken: zijnde namelijk door Denzelven Planten gevonden, die tegelijk aan den top van den Steng Straalbloemen, en een weinig lager Bloemen zonder stralen hadden. Deze waarneming wordt ook bevestigd door Muller, welke in zijne Fl. Dan. wegens plaat 841 zegt, dat hij aan dezelve Plant Straalbloemen en ongestraalde heeft gezien. (Favrod.)

Groeiplaatsen.

In slooten en op vochtige plaatsen.

In slooten bij het Haagsche Bosch en langs den Bezuidenhoutschen Weg †. — In de slooten langs het Kalfjes-Laan bij den Amstel †. — In de wouden in Vriesland, om de stads weide bij Harderwijk, bij het huis Marquette in Amstelland; onder Bergen bij Alkmaar; tusschen Haarlem en Overveen; bij Leyden; bij Zandhorst onder Wassenaar, meestal bij de Bidens tripartita, doch veel zeldzamer.

De Verscheidenheid door De Gorter als Coreopsis Bidens opgegeven te groeijen in de slooten van het Haagsche Bosch en elders, waar het mij echter nimmer gelukt is dezelve aantetreffen, hoe veelvuldig ik daar ook de gewone heb gevonden.

Huishoudelijk Gebruik.

De Plant geeft eene gele kleur op (St. J. v. Geuns): even nadelig als de B. tripartita (*) bij vijvers voor de Visschen, welke het met haken voorziene Zaad doorslikkende, hieraan ligtelijk sterven. Schapen en Geiten eten de Plant zonder weerzin, maar ander vee weigert dezelve (Gilibert aangehaald door Favrod)

<<Noot Luc: (*) Bidens tripartita, Veerdelig tandzaad; zie Deel VI, Plaat 409.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina