Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava    Zie de volgende pagina »

Plaat 183 in deel III

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1814

Lotus corniculatus subsp. corniculatus

Gewone rolklaver

Overzicht Lotus corniculatus subsp. corniculatus op deze site

Foto's Lotus corniculatus subsp. corniculatus op internet

Lotus corniculatus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lotus corniculatus subsp. corniculatus in Plantago PlantIndex

Lotus corniculatus - Gehoornde Rol-Klaver

Verscheidenheid.

Met zeer lange Stengen, grootere bladen, zwaarder Bloemhoofden en langere peulen; zijnde veel forscher van gewas, en ter hoogte van twee en drie voeten, zoo dat zij in houding en gestalte eene andere soort schijnt uittemaken. Hare Bloemhoofden bestaan tot uit 12 en meer Bloemen, en de Kelken zijn zachtharig, bovenal eer zij uitkomen, als wanneer het Bloemhoofd geheel vlokkig is. De Bladen zijn meer lijnvormig, en de Stoppelbladen hartvormig: beiden zijn met zachte, somwijlen zeer lange haaren bezet.

Groeiplaatsen.

Op hoogliggende zandgronden, gelijk ook op de Duinen algemeen: mede niet zeldzaam op kleigrond, waarvan de afgebeelde genomen is.

De Verscheidenheid op beschaduwde, eenigzins vochtige plaatsen: deze Plant schijnt in de schaduw deze verscheidenheid voorttebrengen. Dodoneus (*) heeft dezelve reeds waargenomen en genoemd, derde gehoornde Klaver. Bij Meese aangetekend te groeijen in Vriesland; buiten Balk en elders in de wouden, aan kanten van koornlanden en wegen enz. door Favrod waargenomen in verscheide Boschen en Boschjes van de Departementen Utrecht en Gelderland, onder anderen nabij Amersfoort, Rozendaal en Sonsbeek; en door mij gevonden aan beschaduwde slootkanten in de Vogelenzang, en aan de Haagschen Straatweg, niet verre van de Mannepads-laan, bij Haarlem †.

Huishoudelijk Gebruik.

Deze Plant levert, gelijk vele anderen, zekere kleur op; als eene roode; (Ph. oecon.Ausz. aangehaald door Gattenhoff) en blaauwe stof (Linn. Flor. Suec.) en schijnt inzonderheid als verwstof de hoogste aandacht te moeten trekken. In het boven reeds opgemerkte groen-worden der gedroogde Bloemen vond reeds Linneus eenige gelijkvormigheid met de Planten, die de Indigo opleveren, en dezelfde kleurverandering ondergaan. Erhart vermoedde vervolgens, dat zij hierom dadelijk als Indigo tot blaauw-verwen te gebruiken was; en onze Hoogleraar Brugmans verzekert in zijne orat. de accur. Plant. ind. notitia p.37. dat de Plant, als de Bladen der Indigofera behandeld, gelijke hemelsblaauwe kleur geeft, en zulks door proeven is bevestigd: wij bevelen de herhaling dezer proeven ten sterkste aan.

Als veevoeder komt de Plant ook in bijzondere aanmerking: al het vee, uitgenomen Varkens, is er zeer opgesteld, en de Plant is voor hetzelve zeer heilzaam wegens hare openende kracht: ook als hooi is zij zeer aangenaam en gezond, (Linneus, Kalm, Gunner, Schreber, Erhart) zelfs stelt Brugmans dit voeder bijna met klaver gelijk. Ondanks al deze verzekeringen en opmerkingen verklaart Ph. Miller de Plant aan onderscheiden vee gegeven te hebben, dat ze weigerde; en verwondert zich hierom, dat het Zaad door sommigen werd opgezameld, om hierdoor weiden te verbeteren. De Bloemen, die welriekend zijn, zijn zeer rijk in honig. (Gleditsch.)

<< Noot Luc: (*) Dodoneus: zie Dodoens Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 19 capitel 17, bladzijde 910-912. De gewone rolklaver is zeer variabel. Hier wordt waarschijnlijk een overgangsvorm naar of de Moerasrolklaver zelf, Lotus pedunculatus (syn. Lotus uliginosus) bedoeld.>>

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina