Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Flora Batava

Deel Uitgave Plant Alfabetisch
1 1800 1 - 80 Alf.
2 1807 81 - 160 Alf.
3 1814 161 - 240 Alf.
4 1822 241 - 320 Alf.
5 1828 321 - 400 Alf.
6 1832 401 - 480 Alf.
7 1836 481 - 560 Alf.
8 1844 561 - 640 Alf.
9 1846 641 - 720 Alf.
10 1849 721 - 800 Alf.
11 1853 801 - 880 Alf.
12 1865 881 - 960 Alf.
13 1868 961 - 1040 Alf.
14 1872 1041 - 1120 Alf.
15 1877 1121 - 1200 Alf.
16 1881 1201 - 1280 Alf.
17 1885 1281 - 1360 Alf.
18 1889 1361 - 1440 Alf.
19 1893 1441 - 1520 Alf.
20 1898 1551 - 1600 Alf.
21 1901 1601 - 1680 Alf.
22 1906 1681 - 1760 Alf.
23 1911 1761 - 1840 Alf.
24 1915 1841 - 1920 Alf.
25 1920 1921 - 2000 Alf.
26 1924 2001 - 2080 Alf.
27 1930 2081 - 2160 Alf.
28 1934 2161 - 2240 Alf.
       
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Bijgewerkt
21-02-2015

«   Flora Batava    Zie de volgende pagina »

Plaat 162 in deel III

Huidige botanische naam Oude naam, kenmerken, groeiplaatsen, huishoudelijk gebruik rond 1814

Verbascum thapsus

Koningskaars

Overzicht Verbascum thapsus op deze site

Foto's Verbascum thapsus op internet

Verbascum thapsus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Verbascum thapsus in Plantago PlantIndex

Verbascum thapsus - Wolbladige Toorts

Verscheidenheden.

De eerste, die vrij merkwaardig is, bestaat in een Stempel, welke in plaats van eenvoudig en kogelrond te zijn, 2-spletig is, en uit 2 bolletjes bestaat: aan deze verscheidenheid, reeds aan Haller en Murray bekend, is door den laatsten den naam gegeven van Verbascum bicolle. — De tweede met een getakten Steng. (Favrod.)

Groeiplaatsen.

Op hooge schraale zandgronden, en langs Dijken. Aan den binnen-kant der Duinen op zeer vele plaatsen †. Aan den weg bij Middagten op de Veluwe †. Aan de Dijken tusschen Maas en Waal †. In het Spoel bij Kuilenburg †, bij Wageningen en Rheenen †. — Aan den oostkant van den Heereweg op de dijkjes bij de Wolf en achter Haren bij Voorveld buiten Groningen, om Nimwegen, op eenige Plaatsen om Utrecht, en elders: ook somwijlen op oude Muren.

De beide verscheidenheden hier en daar gevonden door Favrod, in de Departementen van Utrecht en Gelderland.

Kragt en Geneeskundig Gebruik.

In de Bataafsche Apotheek opgegeven. De Bladen van deze Plant, die men in het Fransch Bouillon blanc noemt, zijn verzachtende en pijnstillende, en worden hierom bij wijze van stoving of pappen tot verdeeling of rijpmaking van gekneusde wonden aangeprezen: het afkooksel derzelven als ook van de Bloemen wordt in borstziekten, hoest en tering geroemd, als ook voor gorgeldrank in keelontsteking aangewend. Klisteren en stovingen uit dezelve bereid, zijn ook in de aambeijen dienstig bevonden. (Murray.)

Huishoudelijk Gebruik.

Uit de Bloemen verkrijgt men eene gele kleur. De Bijen azen op de Bloemen. (Reuss.) De wolligheid of het vilt der bladen kan tot Tonder dienen. In Noorwegen gebruikt men met veel vrucht de plant tegen de Longziekte der Runderen, Linn. Als een Paard vernageld is, plette men de Plant tusschen twee steenen, en legge dezelve daar op; en wanneer een Paard in doornen heeft getrapt, kooke men de Plant, en wassche daarmede de kwetsuur. (Mattuschka.) De Plant heeft voor Vissen eene verdoovende kracht, en zij worden hiermede gemakkelijk gevangen. (Haller en Boccöne, aangehaald door Houttuyn.) De Schapen raken dezelve niet aan. (Gmelin.) Volgens Houttuyn, zou men de Stengen, gedroogd en met eenig smeer bedroopen, tot fakkels kunnen gebruikt worden, en hierom de Plant in ons land ook Toorts-kruid geheeten wordt, welke naam wij echter meer van derzelver gedaante afleiden. In de Apotheek zorge men om in plaats van deze niet te gebruiken Verbascum Lychnitis of V. nigrum. (Tieboel.)

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761

^Naar het begin van deze pagina